Informacje o organizacji Egzaminu Maturalnego

DATA
GODZINA 9:00
GODZINA 14:00
4 maja 2022
(środa)
Język polski – pp*
język łaciński i kultura antyczna – pr
5 maja 2022
(czwartek)
matematyka – pp
historia muzyki – pr
6 maja 2022
(piątek)
język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
9 maja 2022
(poniedziałek)
język angielski – pr
język angielski – dj*
filozofia – pr
10 maja 2022
(wtorek)
język polski – pr
język francuski – pr
język francuski – dj
11 maja 2022
(środa)
matematyka – pr
język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
12 maja 2022
(czwartek)
biologia – pr
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
13 maja 2022
(piątek)
wiedza o społeczeństwie – pr
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
16 maja 2022
(poniedziałek)
chemia – pr
język włoski – pr
język włoski – dj
17 maja 2022

(wtorek)

historia – pr
języki mniejszości narodowych – pp
18 maja 2022
(środa)
geografia – pr
języki mniejszości narodowych – pr
19 maja 2022
(czwartek)
fizyka – pr
historia sztuki – pr
20 maja 2022
(piątek)
informatyka – pr język kaszubski – pr

język łemkowski – pr

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DOSTĘPNE SĄ NA TABLICY OGŁOSZEŃ W SZKOLE.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content