Pedagog

Pedagog to osoba, która nie naucza konkretnego przedmiotu, nie stawia stopni.
Nasza praca polega na słuchaniu problemów innych. Wspólnie łatwiej jest znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami, nauczycielami, rodzicami
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś po prostu porozmawiać
 • przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Rodzicu, warto zasięgnąć porady pedagoga, gdy Twoje dziecko:

 

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • ma trudności w nauce szkolnej, osiąga niskie rezultaty w nauce
 • przejawia trudności z motywacją do nauki, opuszcza zajęcia szkolne
 • bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu z innymi, izoluje się
 • ma trudności w radzeniu sobie z emocjami –bywa agresywne, wybuchowe
 • nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadcza agresji lub przemocy ze strony rówieśników
 • istnieje podejrzenie, że sięga po alkohol lub substancje psychoaktywne
 • ucieka w świat wirtualny, np. Internetu, gier komputerowych
 • sprawia tzw. trudności wychowawcze
 • chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się zwrócić po pomoc.

 

Główne formy pracy:

 • poradnictwo – dla uczniów, nauczycieli, rodziców
 • indywidualna pomoc pedagogiczna
 • wspieranie działalności wychowawczej nauczycieli
 • działalność profilaktyczna
 • współpraca z wyspecjalizowanymi placówkami.

 

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

PONIEDZIAŁEK:  08:45- 13:40

WTOREK: 08:00-12:05

ŚRODA: 08:00- 12:50

CZWARTEK: 08:00- 12:00

PIĄTEK: 08:00- 12:00

 

Pedagog szkolny- Aneta Dziecinny

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content