Uczniowie

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego to szkoła powstała ponad 60 lat temu, z bogatą historią i wieloma tradycjami. Otwarta na nowych uczniów oraz innowacyjne rozwiązania. Staramy się podążać za rozwojem cywilizacji i techniki dlatego też mamy doskonale wyposażone pracownie i bogatą ofertę dydaktyczną. Naszą zaletą jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Szkoła proponuje zarówno kierunki kształcenia dla młodzieży, jak i dla dorosłych- prowadzone w trybie zaocznym. W chwili obecnej uczy się u nas blisko 550 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum, Branżowej Szkole I Stopnia -łącznie 24 oddziałów.

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie ma do zaoferowania bardzo bogata ofertę edukacyjną. W jej skład wchodzą Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz  Branżowa Szkoła I Stopnia.
W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie mogą wybrać jeden z czterech kierunków. Są nimi:
1)Klasa Mundurowa z rozsz. wosu, języka obcego oraz przedmiotami  edukacji obronnej.
2)Klasa Medyczna z rozsz. biologii, matematyki oraz chemii
3)Klasa Społeczno-Językowa z rozsz. Języka Obcego, historii oraz wosu.
4)Klasa Inżynieryjna z rozsz. języka obcego, matematyki i informatyki.
W liceum uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na uczelniach wyższych, posiadają niezbędną wiedzę ogólną, ponadto po klasie Mundurowej mogą dostać się do służb państwowych.

Uczeń w Technikum zdobywa wiedze ogólną, ale również zawód, który jest atrakcyjny na rynku pracy.
Szkoła oferuje Technika żywienia i usług gastronomicznych, w którym można rozwijać swoją pasję do gotowania. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, czy gospodarstwo domowe. Potrafią estetycznie podawać potrawy oraz prawidłowo obsługiwać klientów.
W Technikum logistycznym uczeń nauczy się planowania, kierowania i kontrolowania transportem towarów. Kończąc ten kierunek z łatwością może znaleźć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych i spedycyjnych.
Technikum rolnicze nakierowane jest głównie dla otaczającego szkołę regionu rolniczego. Technik rolnik posiada niezbędną wiedzę do uprawy wszystkich roślin i hodowli zwierząt.
Kształcący się w Technikum pojazdów samochodowych uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej obsługuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych oraz wykonuje i publikuje bannery, czy strony internetowe.

Zespół Szkół w Wyszogrodzie oferuje również kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia. Dostępne są kierunki w zawodach: kucharz, rolnik, mechanik pojazdów samochodowych i magazynier logistyk.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczeń zdobywa dyplom, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i pozwala uczniom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne przy takich zawodach jak: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, logistyk czy rolnik

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content