Nauczyciele

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Bor Agnieszka historia, wos
Przybysiak Bogumiła chemia
Boszko Paula język angielski
Janas Ewa geografia, przyroda
Dąbrowska Anna przedmioty zawodowe
Felczak Piotr przedmioty zawodowe
Filipiak Anna język angielski
Fotek Edyta matematyka
Gontarczyk Barbara język polski
Sidor Jakub wychowanie fizyczne
Irzyk Piotr samoobrona, wychowanie fizyczne
Jachimiak Elżbieta przedmioty zawodowe
Jachimiak Grzegorz przedmioty zawodowe
Jachimiak Karol przedmioty zawodowe
Janczak Jacek wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Jeznach Izabela wiedza o kulturze, język polski, filozofia
Kamińska Katarzyna przedmioty zawodowe
Kamiński Krzysztof przedmioty zawodowe
Kińska Małgorzata chemia, biologia
Klus Dorota matematyka
Kobla Justyna wychowawca internatu
Kolczyński Michał przedmioty zawodowe
Ogonowski Michał religia,  przedmioty zawodowe
Klus Grzegorz historia
Kroczewska Katarzyna przedmioty zawodowe
Kryszkowska Beata język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa
Dutkowska Beata religia
ks. Przybyłek Grzegorz religia
Lenczewska Agnieszka przedmioty zawodowe
Lisiecka Anna matematyka, fizyka
Misiakowska Joanna matematyka
Nowak Małgorzata język angielski
Nowakowska Anna język polski
Sobańska Grażyna matematyka
Pawłowska Joanna biologia, geografia
Pielacińska Bożena język polski, geografia
Rogoziński Tomasz wychowanie fizyczne
Rutecka Izabela pedagog szkolny
Serediuk Mariia język angielski
Smardzewska Katarzyna język polski
Sobocińska Martyna przedmioty zawodowe
Kwiatkowska Monika przedmioty zawodowe
Szmulewicz Anna wychowanie fizyczne
Szmulewicz Bogdan matematyka, informatyka
Szmulewicz Lilianna język angielski
Szymerska Iwona historia, wos
Wisławska Julita wychowawca internatu
Wiesława Woźniak religia
Zielińska Ida język niemiecki
Andrzej Rosa edukacja obronna

Dutkowski Adam                                  przedmioty zawodowe, informatyka

Kamińska Joanna                                 psycholog

Rząp Anna                                                 wychowawca internatu

Przybysiak-Opała Monika              nauczyciel wspomagający, język polski

Krawczyk-Noureldeen Ilona         język angielski

Barciński Andrzej                                 historia

Stalczewska Jusytyna                        muzyka

Madany Małgorzata                           bibliotekarka

Dziecinny Aneta                                   pedagog specjalny

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content