Projekt „Rozwiń skrzydła”

image001

Szkoła nasza uczestniczy w programie Powiatu Płockiego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pt. „ Rozwiń Skrzydła” realizowanego w ramach programu rządowego aktywizacji i wspierania jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki temu możemy wzbogacić propozycję edukacji kulturalnej młodzieży uczącej się w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
w okresie od września do grudnia bieżącego roku.

Realizujemy różnorodne przedsięwzięcia adresowane do grup uczniów w ramach następujących kół zainteresowań:

a) koło miłośników filmu i teatru – młodzież miała możliwość uczestniczenia w spektaklach teatralnych:

1) 18 października 2007r. uczniowie obejrzeli komedię Moliera Tartuffe w Teatrze Narodowym w Warszawie;

2) 11 listopada 2007r. zorganizowany został wyjazd uczniów na inscenizację opery narodowej Stanisława Moniuszki – Straszny dwór w Teatrze Wielkim w Warszawie.

W każdym wyjeździe do teatru brała udział 40-osobowa grupa uczniów z opiekunami. Dla większości z nich była to pierwsza wizyta w teatrze dramatycznym lub operowym, dlatego organizatorzy wybierając repertuar zdecydowali się na formy klasyczne, choć w ciekawej, nowatorskiej inscenizacji ( zwłaszcza Tartuffe). Pełne entuzjazmu opinie młodzieży na temat obejrzanych przedstawień potwierdzają celowość owego wyboru, jak i rozwijający wrażliwość i edukujący estetycznie charakter samego programu. Pod koniec listopada planowany jest również wyjazd do kina. Koniec pracy tego koła będzie uwieńczony prezentacją dotyczącą najważniejszych postaci filmu i teatru.

b) Teatr Szkolny

W pracy zespołu uczestniczy 14 osób – z klas trzecich, drugich i pierwszych. Spotkania odbywają się zazwyczaj dwa razy w tygodniu, ale w miarę potrzeby również częściej. W pierwszych tygodniach (wrzesień) praca z uczniami koncentrowała się na ćwiczeniu sprawności dykcyjnej i wykonywaniu etiud aktorskich, rozwijających wyobraźnię.

Zajęcia październikowe i listopadowe wypełnione są pracą nad inscenizacją adaptacji fragmentów dramatu Stanisława Wyspiańskiego Wesele (10 scen). Premiera przewidziana jest 21 listopada – z podwójnej okazji – Roku Stanisława Wyspiańskiego i Święta Szkoły.

c) koła językowe

Koło języka angielskiego – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i wtorki na 8 godzinie lekcyjnej.

Tematyka zajęć:

 • Zapoznanie uczniów z informacjami na temat Wielkiej Brytanii dotyczącymi m. in. systemu politycznego, systemu edukacyjnego, klimatu, grup etnicznych, nawyków żywieniowych, zwyczajów itp. Informacje przekazywane są poprzez oglądanie kolejnych części filmu dokumentalnego pt. „Opportunties in Britain” i wykonywanie zadań związanych z filmem.
 • Zapoznanie uczniów z możliwościami technologii komputerowej w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Korzystaniu ze słowników internetowych, wykonywanie ćwiczeń interaktywnych, wyszukiwanie informacji.
 • Przygotowanie inscenizacji o tematyce bożonarodzeniowej: Charles Dickens „Christmas Carol” („Opowieść Wigilijna”).
 • Doskonalenie umiejętności językowych w odniesieniu do wymagań egzaminu maturalnego.

Koło języka niemieckiego – zajęcia odbywają się w czwartki na 7 i 8 godzinie lekcyjnej.

Tematyka zajęć:

 • Poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej krajów niemieckojęzycznych:
 • Teksty z prasy
 • Oglądanie filmów ( o Berlinie, Dreźnie )
 • Wywiady
 • Rozwiązywanie zadań maturalnych
 • Przygotowanie przedstawienia o tematyce bożonarodzeniowej: „Krippenspiel” („Jaseła”)
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej obchodów Świąt Bożego Narodzenia w krajach niemieckojęzycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Koło języka rosyjskiego – zajęcia odbywają się w czwartki na 7 i 8 godzinie lekcyjnej.

Tematyka zajęć:

 • Zapoznanie uczniów z informacjami o Rosji (system polityczny, religia, zwyczaje, tradycje narodowe)
 • Rozwiązywanie zadań maturalnych z zakresu egzaminu pisemnego i ustnego.
 • Zapoznanie uczniów z możliwościami technologii komputerowej w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Wykonywanie ćwiczeń, wyszukiwanie informacji na konkretny temat.

d) chór szkolny – w ramach spotkań odbywających się raz w tygodniu, uzdolniona wokalnie młodzież naszej szkoły ćwiczy hymn państwowy, hymn szkoły oraz inne dowolne utwory. Widoczna chęć i duże zaangażowanie wskazują na potrzebę kontynuacji takich zajęć w przyszłości.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content