Biblioteka i czytelnia

Biblioteka i czytelnia Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie czynna jest codziennie od godz. 8.00 do 15.00. W czytelni mamy 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, telewizor, sprzęt audiowizualny do dyspozycji młodzieży. Biblioteka dysponuje zbiorem ponad 15 tysięcy książek z różnych dziedzin. Księgozbiór ustawiony jest działowo, z wydzieleniem księgozbioru podręcznego, pomaga to szybko i sprawnie skorzystać z książek. Biblioteka rozwija zainteresowania czytelnicze uczniów, inspiruje czytelnictwo w szkole, gromadzi i udostępnia zbiory, prowadzi  usługi ksero dla uczniów, okolicznościowe kiermasze książek. Uczniowie chętnie korzystają z czytelni, zarówno przed lekcjami jak i po nich. Wspólnie z bibliotekarkami wybierają scenariusze na apele, uroczystości szkolne, przygotowują okolicznościowe wystawy, konkursy czytelnicze. W bibliotece pracują: Małgorzata Madany i Bożena Pielacińska.

 

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content