Rada rodziców

Skład Rady Rodziców

1. Pani Monika Wójcik – Przewodnicząca Rady Rodziców

2. Pani Małgorzata Zaorska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

3. Pani Katarzyna Głowacka – Skarbnik Rady Rodziców

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content