Rada rodziców

Skład Rady Rodziców

1. Pani Katarzyna Zaorska – Przewodnicząca Rady Rodziców

2. Pani Małgorzata Zaorska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

3. Pani Dorota Szymańska – Skarbnik Rady Rodziców

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content