Służba więzienna w Śniadeckim!
1 lutego 2023

W dniu 20 stycznia 2023 r. gościliśmy w Naszej szkole, przedstawicieli Zakładu Karnego w Płocku. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas o profilu policyjnym. W jego trakcie zaprezentowano specyfikę służby więziennej z szeregiem zagadnień z nią związanych.
Sposób prowadzenia prezentacji umożliwił uczniom również, niepowtarzalną okazję osobistego i czynnego uczestnictwa w niektórych, codziennych zadaniach funkcjonariuszy tej właśnie służby. Można było przy tym zauważyć, czynne i emocjonalne zaangażowanie uczniów obecnych na spotkaniu.
Dało się też zauważyć, że ich emocje nie ustały po zakończeniu spotkania, lecz towarzyszyły im dłużej, w rozmowach jak i na zajęciach, gdzie dopytywali o zagadnienia, o które nie mieli okazji zapytać podczas spotkania.
Widać było, że funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku, zaprezentowali swoją służbę w taki sposób, iż niektórzy uczniowie brali pod uwagę to, że mogliby wykonywać ten zawód w przyszłości.
Wynikiem nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Płocku, jest uczestnictwo naszych uczniów z klas o profilu policyjnym w zorganizowanej wycieczce na jego teren, gdzie będą mogli osobiście potwierdzić niektóre informacje przekazane im na spotkaniu w dniu 20 stycznia 2023r. jak również odczuć atmosferę towarzyszącą funkcjonariuszom Służby Więziennej w ich codziennej służbie.
W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu pułkownikowi Grzegorzowi Mazurowi – Dyrektorowi Zakładu Karnego w Płocku, który wyraził zgodę na przyjazd przedstawicieli swojego zakładu i zaprezentowanie uczniom specyfiki Służby Więziennej.
Wyrażamy również podziękowania dla Pani major Marleny Kubery – Rzecznika Prasowego Dyrektora ZK w Płocku, która w każdej chwili służyła pomocą w organizacji przedmiotowego spotkania.
Ponadto, przede wszystkim serdeczne podziękowania dla prowadzących to niezapomniane spotkanie, którzy w sposób jasny, merytoryczny lecz nie pozbawiony niejednokrotnie dobrego humoru, zaprezentowali swoją codzienną służbę, która jest dla osób z charakterem, kreatywnych, nie bojących się wyzwań i podejmowania racjonalnych, odważnych i właściwych decyzji.
« Powrót do strony głównej Opublikowano: 1 lutego 2023.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content