Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu
14 lutego 2014

W lutym każdego roku, począwszy od roku 2004, z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony jest w ramach programu „Safer Internet” międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day). W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 r. organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”.

W bieżącym roku Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego postanowił włączyć się w szczytną i niezwykle potrzebną inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu, który ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

Uczniowie wraz z opiekunem p. pedagog Izabelą Rutecką oraz nieocenioną pomocą wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły postanowili zorganizować na terenie naszej placówki Powiatowe obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, który został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Płockiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

Uroczystość odbyła się dnia 13 lutego 2014 r. w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Pani Dyrektor Elżbieta Anna Jachimiak powitała przybyłych gości, między innymi Starostę Powiatu Płockiego Michała Boszko, Proboszcza Parafii Wyszogród ks. Grzegorza Przybyłek, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Małgorzatę Struzik, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród Sławomira Ząbka, Andrzeja Woźniaka, Grzegorza Jachimiaka, przedstawicieli Policji, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się również Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie zaprzyjaźnionych szkół, między innymi ZS im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku, ZS Leokadii Bergerowej w Płocku, ZS im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą oraz Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi.

Hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu „Razem tworzymy lepszy Internet” przyświecało również naszej uroczystości i było inspiracją dla dwóch konkursów ogłoszonych dla młodzieży, w których jury nagrodziło przygotowane przez uczniów prezentacje multimedialne oraz plakaty promujące ideę bezpiecznego Internetu.

W ramach obchodów wystawiono sztukę profilaktyczną pt. „Sieć to nie życie”. Aktorzy tego wyjątkowego przedstawienia to uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, uczniowie Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie, uczniowie Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi oraz nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Baczyńskiego w Wyszogrodzie. Reżyserem tego przedstawienia był Wikariusz Parafii Wyszogród ks. Dariusz Skoczylas.

Przedsięwzięcie obejmowało również warsztaty popularyzujące działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Zajęcia poprowadzili dr Anna Andrzejewska i prof. Józef Bednarek z Akademiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Organizatorzy przygotowali także wystawę prac młodzieży ZS w Wyszogrodzie promujących Bezpieczny Internet oraz prac przygotowanych w ramach udziału w konkursie „Razem tworzymy lepszy Internet – Bezpieczny”. Prezentacje spotów i filmów edukacyjnych poruszających problem bezpieczeństwa użytkowników Internetu, kolportaż materiałów promujących zagadnienia propagujące bezpieczne rozwiązania w zakresie użytkowania zasobów internetowych wzbudziły zainteresowanie zaproszonych gości.

Ostatnim punktem uroczystości było spotkanie z rodzicami, podczas którego zaproszeni prelegenci uświadamiali rodzicom naszej młodzieży oraz nauczycielom, że aby zapewnić bezpieczne środowisko w Internecie, niezwykle ważna jest współpraca pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin: nauczycielami, psychologami, socjologami, policją, przedstawicielami biznesu, ale przede wszystkim z młodzieżą. Mówili w jaki sposób pozytywnie wykorzystywać Internet i nowe technologie w procesie edukacji dzieci i młodzieży, dla których środowisko internetowe jest w dzisiejszym świecie naturalnym i nieodzownym elementem codziennego życia.

Mówili jak niezwykle ważna jest rola domu rodzinnego naszej młodzieży, rola, jaką powinni pełnić dorośli – rodzice, opiekunowie, dziadkowie – w towarzyszeniu dzieciom w poznawaniu wirtualnej rzeczywistości.

Wszyscy uczestnicy imprezy zgodnie twierdzili, że temat przewodni uroczystości, czyli Bezpieczny Internet, jest bardzo ważny i aktualny, dlatego też podobne przedsięwzięcia są niezwykle potrzebne.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 14 lutego 2014.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content