Obchody Dnia Edukacji Narodowej
15 października 2018

Dzień 14 października to Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbył się w naszej szkole uroczysty apel, podczas którego nasi uczniowie podziękowali swoim nauczycielom za ich trud i zaangażowanie wkładane co dzień w ich edukację. Wychowankowie klas III B, IV TG i III TM pod opieką swoich wychowawców przygotowali piękne podziękowania, a Karol Pisarski przy akompaniamencie Justyny Stalczewskiej zaśpiewał dla swoich pedagogów piękną piosenkę. Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowanej przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten zwany jest Dniem Nauczyciela. Dzień Edukacji Narodowej został ustanowiony 27 kwietnia 1972 roku. Określała go ustawa – Karta praw i obowiązków nauczyciela. W 1982 roku dokument ten zastąpiła Karta Nauczyciela oraz wprowadziła zapis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty. Dzień Edukacji Narodowej to okazja do tego, aby docenić wszystkich pedagogów i pracowników niepedagogicznych. W tym dniu pani Dyrektor docenia i nagradza najbardziej zasłużonych nauczycieli i pracowników. Nagrody za zasługi w pracy przyznają również organy prowadzące szkołę, Kuratoria czy Ministerstwo Edukacji narodowej. Oczywiście nasi nauczyciele w tym roku zostali docenieni i tak Pani Katarzyna Kamińska odebrała nagrodę z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a Panie Barbara Gontarczyk i Joanna Pawłowska nagrody Starosty Płockiego. Również pani Dyrektor przyznała swoje wyróżnienia. W tym roku otrzymały je Panie nauczycielki: Grażyna Borowska, Anna Cichocka, Anna Dąbrowska, Edyta Fotek, Anna Lisiecka i Izabela Rutecka, a także pracownicy administracji i obsługi: Panie: Dorota Walewska – Siekiera, Anna Krysiak, Joanna Borek, Małgorzata Kocot i Janina Wiśniewska oraz Pan Andrzej Pręgowski. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy tym samym do jeszcze większego wysiłku wkładanego zarówno w proces dydaktyczno – wychowawczy naszych uczniów, jak też w tworzenie miłej, przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w naszej szkole.
« Powrót do strony głównej Opublikowano: 15 października 2018.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content