NARODOWE CZYTANIE
26 września 2023

W dniach 13 – 26 września w bibliotece szkolnej został przeprowadzony cykl lekcji bibliotecznych w ramach 12. edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, której podstawowym celem jest propagowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. W tym roku uczniowie czytali utwór Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”, który przybliża nie tylko tradycje i zwyczaje szlacheckie, ale również w swoim patriotycznym przesłaniu przywołuje historią Powstania Styczniowego – narodowowyzwoleńczego zrywu przeciwko carskiemu zaborcy, którego 160 – lecie obchodzimy w tym roku. Podczas akcji odczytany został list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do Rodaków z okazji Narodowego Czytania. Uczniowie zostali także zapoznani z okolicznością powstania czytanego utworu i krótką biografią autorki.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 26 września 2023.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content