II Nadwiślańskie Dyktando 2015
17 kwietnia 2015

Polacy! Pióra w dłoń! 28 kwietnia 2015 roku po raz drugi na wyszogrodzkiej ziemi odbędzie się dyktando, którego treść przygotuje znawca języka polskiego prof. dr hab. Jerzy Bralczyk wraz z doc. dr Grażyną Majkowską. Po przeprowadzonym dyktandzie Pan Profesor i Pani Docent wygłoszą referat na temat języka polskiego.

    Konkurs skierowany jest do trzech grup: młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich oraz zaproszonych gości. Swoim zasięgiem dyktando obejmuje powiat płocki oraz sąsiadujące z nim powiaty. Organizatorami konkursu ortograficznego są:  Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Starostwo Powiatowe w Płocku oraz Urząd Gminy i Miasta Wyszogród.
Celem dyktanda jest propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców, w szczególności mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród, sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w tekście pisanym oraz sprawdzenie umiejętności pisania ze słuchu.
Pragniemy zaprosić wszystkich sympatyków ortografii i zasad poprawnej polszczyzny do bezpłatnego udziału w tym dyktandzie. Co trzeba zrobić, aby wziąć w nim udział? Poza zapałem, chęcią i znajomością języka polskiego należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu Ortograficznego „II Nadwiślańskiego Dyktanda 2015” oraz wypełnić kartę zgłoszeniową i odesłać ją do 22 kwietnia do organizatora. Wszystkie potrzebne informacje i pliki znajdują się na stronie www.zs-wyszogod.pl.
Podczas Dyktanda tekst dyktanda kolejno zostanie:
–  odczytany w całości;
– dyktowany zdanie po zdaniu (przed przejściem do kolejnego zdania będzie zadane pytanie o ewentualne powtórzenie zdania przed chwilą odczytanego);
– ponownie odczytany w całości;
– po zakończeniu czytania uczestnicy będą mieli 5 minut na oddanie napisanych przez siebie tekstów
Wszystkim uczestnikom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy, a dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

karta_zgłoszenia

Regulamin Konkursu Ortograficznego

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 17 kwietnia 2015.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content