Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!
24 czerwca 2016

Dnia 24 czerwca 2016 roku nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi przeżywali uroczystość zakończenia roku szkolnego. Swoją obecnością zaszczycili nas p. Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, p. Elżbieta Anna Jachimiak – Radna Powiatu Płockiego, p. Anna Kossakowska – Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród, p. Zbigniew Józef Boszko – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, p. Komendant Miejski Policji w Płockuinsp. Jarosław Hoffman, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku –  kom. Robert Nowakowski oraz Kierownik Posterunku Policji w Wyszogrodziemł. asp. Łukasz Celmer  oraz p. Grzegorz Jachimiakwieloletni Dyrektor Szkoły w Ciućkowie i były Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

Dyrektor szkoły Joanna Misiakowska, po powitaniu  zaproszonych gości, nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów, podsumowując miniony rok szkolny, podziękowała wszystkim za miniony czas wytężonej pracy i za dobrą współpracę między wszystkimi organami szkoły. Następnie Pan  Mariusz Bieniek wraz z Panią Elżbietą Jachimiak  wręczyli książki, dyplomy i stypendia najbardziej zasłużonym absolwentom.

Stypendia Starosty Płockiego otrzymali uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 3,50 oraz wykazali się dużą aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej, a także byli wzorem do naśladowania dla pozostałych uczniów. Łącznie było to 143 uczniów ze wszystkich typów szkół naszego Zespołu.

Gratulacje oraz słowa uznania otrzymali również uczniowie naszych klas mundurowych, którzy od przedstawicieli Policji odebrali Certyfikaty potwierdzające udział w działaniach profilaktyczno – innowacyjnych, mających na celu ograniczenie przestępczości w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne.

Słowa uznania Pani Dyrektor skierowała do rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie we współpracę ze szkołą. Szczególne podziękowania i listy gratulacyjne trafiły do rodziców 19 uczniów, którzy pochwalić się mogą uzyskaną średnią ocen  4,75 i wyższą.

Nagrody i gratulacje otrzymali również nasi utalentowani artystycznie uczniowie, którzy zachwycali nas przez cały rok swoimi umiejętnościami oraz ciężko i wytrwale pracowali, uświetniając nasze uroczystości i promując tym samym swoimi występami naszą szkołę.

Dzisiejszy dzień oprócz radości i gratulacji miał również w sobie element smutku. Bowiem dzisiejszy dzień był ostatnim dniem pobytu w naszych murach uczniów klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy żegnali się nie tylko z wychowawcą p. Michałem Kolczyńskim i swoimi nauczycielami, ale też ze swoimi kolegami i koleżankami z młodszych klas.

Tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetniła już tradycyjnie część artystyczna, przygotowana przez uczniów klas II A i II B pod kierunkiem opiekuna koła recytatorskiego p. Barbary Gontarczyk.

Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz powrotu do szkoły z radością i zapałem do dalszej pracy.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 24 czerwca 2016.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content