Zakończenie roku szkolnego połączone z wręczeniem Stypendium Starosty Płockiego
2 lipca 2014

Dnia 27 czerwca 2014 roku społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie przeżywała uroczystość zakończenia roku szkolnego, połączoną z wręczeniem stypendiów Starosty Płockiego pod nazwą „Stypendium – Twoją Szansą ”.

Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły oraz uczniom, za czas wytężonej pracy, wysiłku oraz sukcesów i radości. Najlepszym dowodem na to, że był to czas dobrze wykorzystany, świadczą wyniki w nauce, które przekładają się na wysoką liczbę stypendiów naukowych (wzrost stypendiów o 36% w stosunku do pierwszego semestru).

Stypendium otrzymało 151 uczniów ze wszystkich typów szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy uzyskali co najmniej średnią ocen 3,5. Uczniowie ci wykazują się dużą aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej, stanowią wzór do naśladowania dla pozostałych uczniów ze względu na wysoką kulturę osobistą oraz dbają o wizerunek szkoły i godnie ją reprezentują na zewnątrz.

Przy przydzielaniu stypendium wyróżniono następujące progi: od 3,50 do 3,99 – 71 uczniów (stypendium w wysokości 150zł), od 4,00 do 4,49 –52 uczniów (250zł), powyżej 4,50 – 28 uczniów(400zł).

Pani Dyrektor podziękowała również rodzicom na czele z panią Hanną Ząbek Przewodniczącą Rady Rodziców, którzy przybyli na uroczystość. Gratulowała sukcesów ich dzieciom i podziękowała za dotychczasową współpracę. Zauważyła, że bez wsparcia domu rodzinnego szkoła nie byłaby w stanie sprostać zadaniom związanym z nauczaniem, wychowaniem i organizacją pracy. Odczytane zostały listy z życzeniami od Starosty Płockiego, Pana Michała Boszko, oraz Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, Pana Mariusza Bieńka.

Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz powrotu do szkoły z radością i zapałem do dalszej pracy.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 2 lipca 2014.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content