Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
26 czerwca 2015

Dnia 26 czerwca 2015 roku nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi przeżywali uroczystość zakończenia roku szkolnego, podczas której wręczono stypendia Starosty Płockiego pod nazwą „Stypendium – Twoją Szansą ”. Swoją obecnością zaszczycili nas p. Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, p. Elżbieta Jachimiak i p. Apolinary Gruszczyński – Radni Powiatu Płockiego, p. Anna Kossakowska – Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród, p. Zbigniew Józef Boszko – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, wraz z radnymi: p.Barbarą Dominikiewicz, p. Wandą Lesińską, p. Andrzejem Woźniakiem.

Podsumowując miniony rok szkolny Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły oraz uczniom, za czas wytężonej pracy, wysiłku życząc wielu sukcesów i radości. Osiągnięcia naszych uczniów najlepiej świadczą o tym, że był to czas dobrze wykorzystany.

Uczniowie , którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 3,50 oraz wykazali się dużą aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej, a także byli wzorem do naśladowania dla pozostałych uczniów, otrzymali podziękowania i dyplomy i nagrody fiansowe.  Łącznie było to 157 uczniów ze wszystkich typów szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Przy przydzielaniu stypendium wyróżniono następujące progi: od 3,50 do 3,99 – 71 uczniów (stypendium w wysokości 150zł), od 4,00 do 4,49 –52 uczniów (250zł), powyżej 4,50 – 28 uczniów(400zł).

Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów klas I A i I B pod kierunkiem opiekuna koła recytatorskiego p. Barbary Gontarczyk.

Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz powrotu do szkoły z radością i zapałem do dalszej pracy.

Iza Rutecka

Ida Zielińska

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 26 czerwca 2015.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content