WYSZOGRODZKIE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
14 listopada 2017

Równo 99 lat temu Rzeczpospolita Polska wróciła na mapy świata. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Kilka godzin po tym wydarzeniu polscy żołnierze rozbroili niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie, a następnego dnia Józef Piłsudski został Naczelnym Wodzem polskiej armii. Dzień Niepodległości zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków, dlatego też chcieliśmy go przeżyć w wyjątkowy sposób.
Stowarzyszenie „Wokół Śniadeckiego” oraz Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, dzięki środkom Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz Starostwa Powiatowego w Płocku i Vistula BS w Wyszogrodzie, zorganizowało niezwykłą lekcję historii dla mieszkańców Wyszogrodu.
W uroczystościach, które zgromadziły duże rzesze mieszkańców, udział wzięli Mariusz Bieniek Starosta Płocki, Karolina Koper – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, Elżbieta Anna Jachimiak – Radna Powiatu Płockiego, Jan Boszko – Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Anna Kossakowska – Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród, Radni i Sołtysi oraz dyrektorzy jednostek kulturalnych, oświatowych i społecznych z terenu gminy i miasta Wyszogród.
Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym p.w. Św. Trójcy. Po modlitwie za ojczyznę i poległych w jej obronie przyszedł czas na powitanie symboliczne najważniejszego gościa – samego „Marszałka Józefa Piłsudskiego”, który wraz z adiutantem i ułanami czekał już na przejazd po ulicach Wyszogrodu. Marszałka wiózł zabytkowym powozem z 1885r p. Grzegorz Jachimiak z córką Katarzyną, jego ułani natomiast jechali konno. Tak znamienitych gości mogliśmy przyjąć dzięki uprzejmości IV Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej oraz Stowarzyszeniu Patria Polonia. W rolę Marszałka Piłsudskiego wcielił się p. Dariusz Włodarczyk, a jego adiutanta Bolesława Wieniawę – Długoszewskiego wyśmienicie grał ppłk. Sławomir Jodełka. Komendantem placu natomiast był p. Piotr Wodtka.
Po powitaniach przez władze powiatu i gminy oraz oddaniu honorów Marszałek przemówił do mieszkańców, a następnie w asyście pocztów sztandarowych, Orkiestry Dętej OSP Rębowo, Harcerzy, Druhów Strażaków z terenu gminy Wyszogród, młodzieży klas mundurowych Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego, przedstawicieli różnych środowisk niosących wielką flagę Polski oraz wszystkich zgromadzonych mieszkańców, przejechał na Cmentarz Parafialny, na którym stanęliśmy w dzień Narodowego Święta Niepodległości do uroczystego Apelu, aby oddać hołd wszystkim Polakom i żołnierzom walczącym o wolną i suwerenną Rzecząpospolitą. Apel poległych poprowadził ppłk. Sławomir Jodełka, a modlitwę za poległych Proboszcz Parafii p.w. Św. Trójcy ks. Grzegorz Przybyłek.
Kwiaty na grobie naszych bohaterskich obrońców ojczyzny złożyli:
– W imieniu władz Gminy i Miasta Wyszogród – Burmistrz Jan Boszko w asyście Józefa Zbigniewa Boszko Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród oraz Barbary Dominikiewicz wiceprzewodniczącej.
– W imieniu władz Powiatu Płockiego – Mariusz Bieniek Starosta Płocki w asyście Elżbiety Anny Jachimiak Radnej Powiatowej.
– W imieniu mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród kwiaty złożyli harcerze.
– W imieniu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i miasta Wyszogród kwiaty złożyli druh Krzysztof Laskowski – Komendant Miejsko – Gminnego Związku OSP w Wyszogrodzie, druh Piotr Głowacki – naczelnik OSP w Wyszogrodzie oraz druh Jan Miszczuk – zastępca naczelnika OSP w Wyszogrodzie.
– W imieniu zarządu Vistula Banku Spółdzielczego w Wyszogrodzie – Joanna Stelmach Dyrektor Oddziału w Wyszogrodzie.
– W imieniu Stowarzyszenia „Wokół Śniadeckiego” oraz Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego kwiaty złożyły Dyrektor Joanna Misiakowska oraz Anna Dąbrowska.
– W imieniu Stowarzyszenia „Patria Polonia” – Dariusz Włodarczyk, w asyście Piotra Wodtke i Sławomira Jodełki.
Chylimy sztandary i oddajemy cześć Tym, dzięki którym w 1918 roku, po 123 latach zaborów odrodziła się niepodległa Polska, a także wszystkim, którzy bronili odzyskanej niepodległości płacąc za to krwią i życiem. Ostatnim punktem naszego świętowania była biesiada patriotyczna, która rozpoczęła się staropolskim Polonezem odtańczonym przez uczniów Zespołu Szkół. Zebrani z biesiadowali i śpiewali wspólnie pieśni patriotyczne. Został też rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Portret Marszałka”. Biesiadę prowadził Hubert Więckowski Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie.
Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w obchodach Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Mamy nadzieję, że kolejna 100 rocznica obchodzona będzie jeszcze w bardziej podniosłym charakterze.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 14 listopada 2017.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content