Uroczystość wręczenia Stypendium Twoją Szansą
7 marca 2014

Dnia 5 marca 2014 roku społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie przeżywała uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Płockiego pod nazwą „Stypendium – Twoją Szansą ”.

Stypendium otrzymało 111 uczniów ze wszystkich typów szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy uzyskali co najmniej średnią ocen 3,5. Uczniowie ci wykazują się dużą aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej, stanowią wzór do naśladowania dla pozostałych uczniów ze względu na wysoką kulturę osobistą oraz dbają o wizerunek szkoły i godnie ją reprezentują na zewnątrz.

Przy przydzielaniu stypendium wyróżniono następujące progi: od 3,50 do 3,99 – 60 uczniów (stypendium w wysokości 150zł), od 4,00 do 4,49 –42 uczniów (250zł), powyżej 4,50 – 9 uczniów(400zł).

Stypendia wręczał fundator- Pan Michał Boszko Starosta Płocki, w asyście Pana Apolinarego Gruszczyńskiego członka Zarządu Powiatu Płockiego, Pani Marii Jakubowskiej- Skarbnika Powiatu, Pani Małgorzaty Struzik -Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych oraz Pani Elżbiety Jachimiak Dyrektora ZS w Wyszogrodzie.

Po ceremonii wręczenia stypendiów w imieniu wszystkich nagrodzonych głos zabrała uczennica, która podziękowała Panu Staroście, Zarządowi Powiatu Płockiego, Radnym Powiatu, Pani Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych i Pani Skarbnik za to, że przekazują środki na modernizację i rozwój szkoły, przez co stała się ona piękna i nowoczesna.

W swoim wystąpieniu powiedziała również, że młodzież traktuje stypendia jako nagrodę za wyniki w nauce i formę społecznej inwestycji, która na pewno się opłaci. Uczennica kończąc przywołała Demokryta – „Przyjmujemy dobrodziejstwa z myślą, że się odwdzięczymy większymi”.

Na zakończenie wszyscy zgromadzeni obejrzeli program artystyczny w wykonaniu młodzieży pod kierunkiem Pani Barbary Gontarczyk oparty na staropolskim opisie obyczajów szkolnych według księdza Jędrzeja Kitowicza.

Dyrektor Zespołu Szkół Elżbieta Jachmiak podziękowała wszystkim dostojnym gościom za przybycie i uświetnienie uroczystości. A byli wśród nas:

1. Pan Jan Boszko i Pan Andrzej Kuliński Radni Powiatu Płockiego

2. Pan Radosław Lewandowski- Kierownik Płockiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego

3. Pani Małgorzata Bombalicka – wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku.

4. Pan Maryś Mieszkowski Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród,

5. Pan Sławomir Ząbek -wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród,

6. Pani Elżbieta Biernat, Janusz Kuliński, Hubert Więckowski, Zbigniew Madany -Radni Gminy i Miasta Wyszogród

7. Pan Henryk Ruszczyk. Burmistrz Zakroczymia,

8. Przedstawiciele Urzędów Gminy, których reprezentowali Panią Grażynę Pietrzak Wójta Gminy Bodzanów, Pana Andrzeja Barcińskiego Wójta Gminy Mała Wieś, Panią Joannę Szymańską Wójta Gminy Młodzieszyn, Panią Beatę Pierścińską Wójta Gminy Naruszewo.

9. Pani Bogumiła Jasińska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie,

10. Pani Małgorzata Kińska Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Małej Wsi,

11. Pani Jadwiga Milewska Dyrektor Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi,

12. Pani Anna Dumińska – Kierska Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą,

13. Pani Marta Szumska Dyrektor Gimnazjum w Bulkowie

14. Pan Robert Krysiak Zastępca Dyrektora w ZS w Naruszewie,

15. Pan Mirosław Domińczak Dyrektor Gimnazjum w Młodzieszynie,

16. Pani Jolanta Kowalska Dyrektor Gimnazjum w Rybnie

17. Ksiądz Grzegorz Przybyłek Proboszcz Parafii p.w. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie oraz ksiądz Dariusz Skoczylas.

Przedstawiciele urzędów, instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą, dzięki którym uczniowie mogą doskonalić swoją wiedzę i nabywać umiejętności praktyczne:

18. Pan Dariusz Boszko Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie,

19. Pani Grażyna Piotrowska Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

20. Pani Małgorzata Winczyńska Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszogrodzie,

Pani Dyrektor podziękowała również rodzicom na czele z panią Hanną Ząbek Przewodniczącą Rady Rodziców, którzy przybyli na uroczystość. Gratulowała sukcesów ich dzieciom i podziękowała za dotychczasową współpracę. Zauważyła, że bez wsparcia domu rodzinnego szkoła nie byłaby w stanie sprostać zadaniom związanym z nauczaniem, wychowaniem i organizacją pracy.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 7 marca 2014.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content