Uroczyste zakończenie roku szkolnego
9 sierpnia 2017

W dniu 23 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. W uroczystości oprócz uczniów i nauczycieli udział wzięli także rodzice i goście, którymi byli: Starosta Płocki – pan Mariusz Bieniek, Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród – pani Anna Kossakowska, Radna Powiatu Płockiego – pani Elżbieta Anna Jachimiak, Przewodniczący rady Gminy i Miasta -Pan Józef Zbigniew Boszko, Kierownik Posterunku Policji w Wyszogrodzie – pan Łukasz Celmer oraz Proboszcz wyszogrodzkiej parafii – Ksiądz Grzegorz Przybyłek.
Dyrektor Szkoły Joanna Misiakowska, po powitaniu zaproszonych gości, nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów, podsumowując miniony rok szkolny, podziękowała wszystkim za miniony czas wytężonej pracy i za dobrą współpracę między wszystkimi organami szkoły. Następnie Pan Mariusz Bieniek z Panią Dyrektor oraz wychowawcami wręczyli książki, dyplomy i stypendia najbardziej zasłużonym absolwentom.

Stypendia Starosty Płockiego otrzymali uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 3,50 oraz wykazali się dużą aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej, a także byli wzorem do naśladowania dla pozostałych uczniów. Łącznie było to 166 uczniów ze wszystkich typów szkół naszego Zespołu.
Pan Starosta nagrodził dodatkowo z każdego typu szkół najlepszego ucznia specjalnymi nagrodami. W gronie tym znaleźli się: Małgorzata Łagodzińska z LO, Monika Wierzchowska z Technikum i Damian Pietrzak z ZSZ.
Słowa uznania Pani Dyrektor skierowała do rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie we współpracę ze szkołą. Szczególne podziękowania i listy gratulacyjne trafiły do rodziców 16 uczniów, którzy pochwalić się mogą uzyskaną średnią ocen 4,75 i wyższą.
W dniu dzisiejszym również uczniowie III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej uroczyście otrzymali z rąk wychowawczyni – pani Agnieszki Bor świadectwa ukończenia szkoły, stając się absolwentami Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
Nie zabrakło także części artystycznej, przygotowanej przez grupę uzdolnionej młodzieży pod kierunkiem pani Katarzyny Kamińskiej. Wspólnie przygotowali oni koncert profilaktyczny „Ku przestrodze”, który został zaprezentowany w wyszogrodzkim amfiteatrze z okazji XXXVIII Dni Wisły.
Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz powrotu do szkoły z radością i zapałem do dalszej pracy.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 9 sierpnia 2017.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content