Targi Edukacyjne „Od edukacji do pracy”
26 marca 2015

Dnia 26.04.2015 r. w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego odbyła się VI Edycja Targów Edukacyjnych „Od Edukacji do Pracy”. Targi były objęte honorowym patronatem Pana Mariusza Bieńka – Starosty Płockiego, a organizatorami targów byli: Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło oczywiście pana Starosty – Mariusza Bieńka, Pani  Iwony Sierockiej – Wicestarosty Płockiego, pani Henryki Pszczolińskiej – wizytatora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku, pani Małgorzaty Bombalickiej   – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku.

Gościliśmy również pana Zdzisława Leszczyńskiego – Dyrektora Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie, pana  Mariusza Wrzesińskiego – Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Płońsku, pana Grzegorza Klusa – Wicedyrektora Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą, panią Annę Kijoch – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kobylnikach oraz panią Jolantę Łukasiak-Malicką – Prezesa Zarządu Vistula Banku Spółdzielczego.

Targi „ Od Edukacji do Pracy” miały na celu pomóc uczniom szkół średnich w wyborze kierunków kształcenia i ułatwienia dostępu do aktualnych propozycji wyższych uczelni. Młodzież mogła zapoznać się również z aktualnymi ofertami Urzędów Pracy i możliwościami zatrudnienia po skończeniu szkoły.

Odbywały się również warsztaty preorientacji zawodowej prowadzone przez doradców Powiatowego Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Wyszogród oraz dla młodzieży kończącej edukację w Zespole Szkół, poruszające tematy doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, programów i projektów unijnych wspierających poszukujących pracy oraz przedsiębiorców. Warsztaty dla młodzieży prowadziły również Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Ciechanowa oraz Uczelnia Techniczno-Handlowa z Płońska. Dotyczyły one prezentacji kierunków poszukiwanych przez pracodawców na rynku oraz zasad dobrej autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Tegorocznym Targom towarzyszyły występy młodzieży z Zespołu Rozrywkowego Państwowej Szkoły Muzycznej w Płońsku,  dzieci z zespołu „Tańczące Fryderyki” ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kobylnikach, pokazy grupy tanecznej ze szkoły Podstawowej im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi prowadzonej przez Szkołę Tańca „Pasjonat” z Sochaczewa,  oraz uczniów Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą pod kierunkiem pana Huberta Więckowskiego i ZS im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Na zakończenie naszych targów wystąpił również Chór Seniora „Promyk” z Wyszogrodu pod kierunkiem pana Antoniego Dąbrowskiego. Wszyscy występujący pokazali jak można niezależnie od wieku, wykonywanych zajęć – nauki czy pracy, być aktywnym i rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Wszystkim dziękujemy serdecznie za udział i występ w tym dniu.

 Dziękujemy również przybyłym gościom – przedstawicielom uczelni wyższych oraz Urzędów Pracy za udział w Targach. Byli z nami:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Płocku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP w Płocku
 • SGGW w Warszawie
 • Politechnika Warszawska Filia W Płocku
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarzadzania w Warszawie
 • Wyższa szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
 • PWSZ w Ciechanowie
 • PWSZ w Płocku
 • Uczelnia Techniczno – Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Filia w Płońsku
 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku
 • Prywatne studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego w Płocku
 • Policealna Szkoła detektywów i Agentów Ochrony
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku

Zapraszamy za rok!

Izabela Rutecka – Koordynator

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 26 marca 2015.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content