Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Miłośników Historii w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018.
2 lutego 2018

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego – „Szkolny Klub Miłośników Historii”. Celem konkursu organizowanego przez tę instytucję (zresztą pod tym samym tytułem) jest popularyzacja wiedzy na temat historii Polski, Europy i Świata, poznawanie naszego kraju i najbliższego regionu, jego środowiska, dziedzictwa kulturowego i historii oraz szerzenie postaw tolerancji i szacunku wobec innych narodów. Przystępując do projektu zobowiązaliśmy się do realizacji 7 spośród 9 zadań zaproponowanych przez Studium Prawa Europejskiego. Inicjatorką powołania Szkolnego Klubu Miłośników Historii i jednocześnie jego opiekunką została Iwona Szymerska – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w ZS im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.  We wrześniu 2017 roku założycielka klubu historycznego rozpoczęła poszukiwania chętnych uczniów – zainteresowanych historią – do pracy w kole historycznych. W wyniku rekrutacji zostali wyłonieni członkowie Szkolnego Klubu Miłośników Historii w składzie:

  1. Kamil Tatarka – klasa II b
  2. Wiktoria Bielecka – klasa II b
  3. Oliwia Borkowska – klasa II b
  4. Wiktoria Kopka – klasa II b.

Działacze klubu historycznego rozpoczęli swoją pracę od przygotowania harmonogramu spotkań, a także wyboru określonych zadań do realizacji.

W ciągu całego pierwszego półrocza członkowie klubu z sukcesem zrealizowali następujące zadania przewidziane w regulaminie konkursu:

– W październiku została przeprowadzona rozmowa ze światkiem historii – Panią Zuzanną Ślubowską uczestniczką II wojny światowej, która przez niespełna rok (1944 – 1945) pracowała w majątku Zdunowo będącym własnością nazistów. Wywiad ten został nagrany i przesłany do jury konkursu za pomocą strony internetowej i oceniony bardzo wysoko (maksymalna liczba punktów).

– Również w październiku członkowie klubu historycznego z pomocą uczniów klasy II a podjęli się opieki nad cmentarzem żydowskim  znajdującym się niedaleko naszej szkoły, a niestety bardzo zaniedbanym. Wspólnymi siłami udało się uporządkować, w miarę naszych możliwości plac cmentarza. Było to bardzo ważne, szczególnie że zbliżało się Święto Zmarłych. Uczniowie przy tej okazji dla upamiętniania narodu żydowskiego dotkniętego Holocaustem zapalili symboliczny znicz. Opiekunka szkolnego klubu historycznego skontaktowała się również z Burmistrzem Miasta i Gminy Wyszogród Panem Janem Boszko, który obiecał pomoc w dalszych pracach porządkowych na cmentarzu. Będą one z pewnością kontynuowane w miesiącach wiosennych.

– W listopadzie dla upamiętnia 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie został przeprowadzony szkolny  konkurs historyczny: „Postawy patriotyczne w dziejach historii. Autorytet w trudnych czasach”. Data 10 listopad 2017 r nie została wybrana przypadkowo. To właśnie wtedy – 99 lat temu – do Warszawy przybył uwolniony z Magdeburga Marszałek Józef Piłsudski. W konkursie wzięło udział 21 uczniów, którzy zmierzyli się z testem składającym się z 12 pytań.

Laureatami konkursu zostali:

 

Miejsce 1 – Kacper Rasiński klasa III B

Miejsce 2 – Karolina Kruszewska klasa III C

Miejsce 3 – Paweł Koperski klasa III B.

 

Nagrody oraz dyplomy zostały rozdane na uroczystym apelu szkolnym podczas Dnia Patrona Szkoły 16 listopada 2017 roku.

 

– Również w listopadzie 2017 roku członkowie klubu historycznego przygotowali i przeprowadzili lekcję historii pt: Znaczenie chrztu Polski dla Polski i Polaków” dla uczniów klasy 2b na lekcji historii i społeczeństwa. Dzięki temu udało im się zainteresować swoich kolegów i koleżanki tematyką przyczyn oraz korzyści wynikających z przyjęcia chrztu przez państwo polskie oraz wielkiego znaczenia tego wydarzenia dla całej historii naszego państwa.

– W grudniu 2017 r natomiast w związku z przypadającą 36 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przy pomocy uczniów klasy II B (przede wszystkim Magdaleny Fusińskiej) oraz klasy III B (Izabeli Sobótki oraz Mateusza Kiełbasy) zostały przygotowane dwa plakaty upamiętniające to wydarzenie. Zostały one wywieszone w sali historycznej, aby wszyscy mogli je podziwiać.

– Również w grudniu działacze Szkolnego Klub Miłośników Historii założyli fanpage na Facebooku, na których zamieszczają zdjęcia najważniejszych istniejących i zburzonych obiektów historycznych Wyszogrodu. Strona będzie na bieżąco aktualizowana przez członków klubu również o lokalną historię z miejscowości sąsiadujących z Wyszogrodem.

– W styczniu 2018 roku natomiast rozpoczęto pracę nad opracowaniem dziejów historii synagogi, która istniała w Wyszogrodzie w okresie międzywojennym.

Działalność Szkolnego Klubu Miłośników Historii została doceniana przez Jury konkursu autorstwa Studium Prawa Europejskiego czego wynikiem jest otrzymany przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie certyfikat.

W drugim semestrze również będzie kontynuowana praca Szkolnego Klubu Miłośników Historii. W planach jest zebranie informacji na temat osób zasłużonych w walkach II wojny światowej z terenu naszej małej ojczyzny i stworzenie Izby Pamięci w sali historycznej naszej szkoły.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 2 lutego 2018.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content