Ślubowanie klas pierwszych
25 listopada 2013

22 listopada 2013 roku Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie obchodził swoje święto-Dzień Patrona Szkoły Jana Śniadeckiego -wybitnego naukowca, matematyka, astronoma, działacza Komisji Edukacji Narodowej. Człowieka, który miał świadomość jak ważna jest nauka i wiedza w życiu jednostki, społeczeństwa, narodu.

Uroczystość naszą uświetniła obecność Pana Michała Boszko Starosty Płockiego i Pana Mariusza Bieńka Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. Obecni byli również ksiądz Grzegorz Przybyłek Proboszcz Parafii Wyszogród oraz Pan Janusz Pielaciński Dyrektor Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą.

Pani Dyrektor Elżbieta Jachimiak po powitaniu wszystkich gości złożyła szczególne podziękowania Panu Staroście za opiekę jaka otacza naszą szkołę. Dzięki niej pracujemy w coraz lepszych warunkach- w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach.

Uczniowie w dowód wdzięczności wręczyli panu Michałowi Boszko bukiet kwiatów. Pan Starosta w swoim wystąpieniu podkreślił, że obecne tempo przekształceń w sferze społecznej, kulturowej, gospodarczej i technicznej rodzi konieczność ciągłej edukacji i dostosowania się do wymogów współczesnego świata. Dlatego zespół Szkół kształci ludzi twórczych, kreatywnych, wyposażonych nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale także w umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Jest to możliwe dzięki temu, ze edukacja jest uzupełniana przez zajęcia dodatkowe realizowane w formie projektów unijnych.

Duży wpływ na jakość kształcenia ma modernizacja bazy dydaktycznej. Pozwala to na stosowanie nowoczesnych metod nauczania. Zapewnił, że będzie czynił starania, aby pozyskać środki finansowe na dalsze inwestycje w naszej szkole.

Słowa uznania i wsparcia dla całej społeczności szkolnej przekazali również pani Hanna Ząbek Przewodnicząca Rady Rodziców i ksiądz Grzegorz Przybyłek Proboszcz Parafii Wyszogród.

Dowodem osiągnięć uczniów naszej szkoły są liczne stypendia:.

• Prezesa Rady Ministrów

– Marta Gwiazda , uczennica kl. II b LO śr. 4,89

– Ewelina Pydyniak kl. III G technikum organizacji i usług gastronomicznych śr. 4,89

• Starosty Płockiego

Malinowska Natalia kl. II G Technikum Żywienia i Usług gastronomicznych śr 4,85

Kamińska Paulina kl. III G Technik organizacji i usług gastronomicznych śr. 4,83

Staniszewska Monika kl. III technikum obsługi turystycznej śr. 4,79

• Stypendium Starosty Płockiego „ Stypendium Twoją Szansą „ –

Od 3,5 -3,9 150 zł za semestr( 152 osoby)

Od 4,0 – 4,4 250 zł ( 76 osób)

Od 4,5 wzwyż – 400 zł (27 uczniów )

• PKN Orlen oraz fundacja ORLEN -DAR SERCA

Kowalewska Aleksandra I A LO

Pydyniak Ewelina III TG T Ż i U G

Wilczyńska Monika I A LO

Kamińska Paulina III G T Ż i U G

Od dwóch lat stypendia otrzymują również absolwenci szkoły, którzy otrzymali najlepsze wyniki na świadectwie maturalnym.

W tym roku są to:

• Pręgowska Judyta absolwentka kl III b LO , uzyskała śr 93 % możliwych do zdobycia punktów i podjęła naukę na studiach dziennych na Uniwersytecie Warszawskim

• Szymańska Klaudia absolwentka kl III a LO , uzyskała śr 76%mozliwych do zdobycia punktów i podjęła studia w trybie zaocznym.

Judyta Pręgowska otrzymała stypendium w wysokości 6000zł co ma ułatwić jej studiowanie, a Klaudia Szymańska półroczny staż w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród na stanowisku administracyjnym.

Fundatorem tych nagród jest pan Mariusz Bieniek Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród, któremu bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę. W dowód wdzięczności stypendystki wręczyły bukiet kwiatów.

Głównym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. W tym roku szkolnym uczniowie podjęli naukę w liceum ogólnokształcącym o profilu mundurowym i menadżersko-biznesowym (wychowawcą jest Pani Iwona Kowalewska), w technikum żywienia i usług gastronomicznym oraz rolniczym (wychowawca Pani Anna Filipiak) a także w szkole zawodowej o kierunku mechanik pojazdów samochodowych (wychowawca pan Michał Kolczyński).

Absolwenci klasy mundurowej będą przygotowani do kontynuowania nauki i podjęcia pracy w policji, wojsku, ochronie i służbach celnych. Aby zapewnić lepsze przygotowanie fizyczne młodzieży Pan Michał Boszko Starosta Płocki poinformował, o pozytywnej decyzji Zarządu dotyczącej zakupu mat do ćwiczeń sprawnościowych.

Szczególną ofertę współpracy otrzymali uczniowie klasy menadżersko-biznesowej. Złożył ją Pan Mariusz Bieniek, który zaproponował udział młodzieży w projektach rozwijających przedsiębiorczość.

Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły. By podnieść rangę wydarzenia uczniowie klasy mundurowej prezentowali się w mundurach policyjnych.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości na sali gimnastycznej koło teatralne przygotowało inscenizację fragmentów „Opisu obyczajów” księdza Jędrzeja Kitowicza. Przedstawienie ukazywało szkołę w dawnej Polsce. Udział wzięli: Klaudia Buks, Martyna Maciąga, Dorota Gmurczyk, Andżelika Gorczyńska, Marta Gwiazda, Filip Tomczak, Daniel Borzewski. Kostiumy, rekwizyty i scenografię wykonali uczniowie z pomocą opiekuna Pani Barbary Gontarczyk.

Następnie odbyły się gry i zabawy, które miały sprawdzić, czy uczniowie klas I są gotowi godnie reprezentować naszą szkołę. Samorząd Uczniowski przygotował trzy konkurencje, które miały wyłonić prawdziwe talenty. Uczniowie udowodnili, nie tylko to że są wszechstronnie uzdolnieni, ale również że są gotowi, aby oficjalnie włączyć ich do grona społeczności szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 25 listopada 2013.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content