Ślubowanie klas pierwszych
25 listopada 2014

„Nauka jest zaletą człowieka, bo go doskonali.”

Jak co roku, tak i tym razem 21 listopada obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły Jana Śniadeckiego -wybitnego naukowca, matematyka, astronoma, który miał świadomość jak ważna jest nauka i wiedza w życiu człowieka.

Panie wicedyrektor Joanna Misiakowska i Lilianna Szmulewicz , powitały wszystkich przybyłych gości, m. in. Naczelnika Komendy Miejskiej Policju Pana Roberta Kopra i rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji, Starszego Aspiranta Pana Krzysztofa Piaska, Proboszcza Grzegorza Przybyłka oraz Pana Mariusza Bieńka- Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, uczniów naszej szkoły, grono pedagogiczne oraz pracowników administracji.

Święto początkowo miało bardzo uroczysty i podniosły charakter. Wprowadzono sztandar a chór odśpiewał hymn państwowy oraz hymn szkoły.

Uczniowie klas pierwszych złożyli przysięgę na sztandar szkoły. Aby podnieść rangę wydarzenia klasy mundurowe prezentowały się w mundurach policyjnych.

Symbolem podpisania porozumienia między Komendą Miejską Policji w Płocku a Zespołem Szkól im. Jana Śniadeckiego było złożenie przysiegi na sztandar szkoly klas I i II o profilu policyjnym.Stało się już tradycja że podczas święta szkoły absolwenci otrzymują stypendium za najlepsze wyniki na świadectwie maturalnym. W tym roku są to – Karolina Tyszkiewicz, która studiuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w trybie dziennymi oraz Iwona Maciąga, studentka studiów zaocznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Pierwsza z nich otrzymała stypendium w wysokości 6 tysięcy złotych, a druga półroczny staż w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród na stanowisku administracyjnym. Fundatorem tych nagród jest pan Mariusz Bieniek Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród, któremu bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

W czasie uroczystości nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego „Konkursu wiedzy o Janie Śniadeckim i historii mojej małej ojczyzny”. Wśród nagrodzonych byli : Katarzyna Kruk -klasaIB, Anita Kamińska -klasa IB, Patryk Bojanowski- klasa IA.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości na sali gimnastycznej koło teatralne pod kierunkiem Pani Barbary Gontarczyk przygotowało przedstawienie pt. „Wspomnienie niebieskiego mundurka”

Następnie odbyły się gry i zabawy, które miały sprawdzić, czy uczniowie klas I są gotowi godnie reprezentować naszą szkołę. Samorząd Uczniowski przygotował sześć konkurencji Mam talent , Moja twarz brzmi znajomo, ubijanie piany, Portret mojego wychowawcy, jedzenie kislu, quiz o szkole i nauczycielach.

 Uczniowie udowodnili, nie tylko to że są wszechstronnie uzdolnieni, ale również że są gotowi, aby oficjalnie włączyć ich do grona społeczności szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 25 listopada 2014.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content