Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
3 września 2015

Na początku uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 Pani Dyrektor Joanna Misiakowska serdecznie powitała wszystkich zebranych: rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz przybyłych gości: Pana Mariusza Bieńka Starostę Płockiego, Radnych Powiatowych: Panią Elżbietę Jachimiak oraz Panią Ewę Kowalak-
prezes oddziału powiatowego ZNP w Płocku, Księdza Grzegorza Przybyłka- Proboszcza Parafii pw. Św. Trójcy w Wyszogrodzie oraz Pana Grzegorza Jachimiaka- byłego burmistrza oraz wieloletniego dyrektora Szkoły Rolniczej w Ciućkowie.

Pani Dyrektor w sposób szczególny zwróciła się do tegorocznych pierwszoklasistów wyrażając zadowolenie z tak dużego zainteresowania ofertą edukacyjną przygotowana przez naszą szkołę. Podziękowania otrzymali nauczyciele i pracownicy szkoły zaangażowani w proces rekrutacji.

Wyrazem profesjonalizmu oraz aktywności nauczycieli pracujących w naszej szkole było wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Iwonie Gortat, Agnieszce Lenczewskiej oraz Annie Dąbrowskiej przez Pana Starostę. Poza tym, Pani Beata Kryszkowska uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Pan Starosta zauważył, że nasi nauczyciele swoją pracą i zaangażowaniem rozwijają zdolności, kreują twórcze myślenie oraz wspierają działania naszych uczniów.

Kolejnym punktem uroczystości były podziękowania dotychczasowym wicedyrektorom naszej szkoły- Pani Liliannie Szmulewicz i  Pani Annie Cichockiej za trud i zaangażowanie jakie włożyły w prawidłowe funkcjonowanie i zarządzanie szkołą. Następnie, Pani Dyrektor przedstawiła nowych wicedyrektorów- Panią Annę Filipiak i Pana Tomasza Zagrobę oraz wychowawców klas pierwszych.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 3 września 2015.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content