Projektu „Szalom Alejchem”
23 grudnia 2020

Serdecznie dziękujemy za wspaniałą współpracę, profesjonalizm, mnóstwo inspiracji oraz twórcze warsztaty! ☺️

Projekt miał na celu dwie rzeczy:
1) zajęcia z trudnej sztuki aktorstwa, przezwyciężania własnych ograniczeń, poznanie mechanizmów i technik teatralnych w celu podniesienia umiejętności autoprezentacji dla młodzieży ze szkół średnich
2) przypomnienie całkiem nieodległej rzeczywistości tj. unikalnej kultury II RP, która za sprawą II wojny światowej utraciła wiele ze swej niegdysiejszej barwności – zatracił się wielowiekowy element kultury żydowskiej na Mazowszu.
Z pomocą zawodowych aktorów Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Sylwia Krawiec

oraz

Szymon Cempura,

przeprowadzone zostały kilkugodzinne warsztaty dla ośmiu kilkunastu osobowych grup w szkołach średnich powiatu płockiego.

Ukoronowaniem zajęć jest spektakl teatralny pt. „Gdyby można było…”, przedstawiający historię dziewczynki, Żydówki, mieszkanki przedwojennego Żychlina, która opisała swoje losy z pierwszych miesięcy II wojny światowej. Jesteśmy świadkami jej wędrówki (ucieczki przed prześladowaniami), której tło stanowią scenerie lokalnych miasteczek – Żychlina, Gąbina, Płocka, Bielska, Raciąża. Spektakl dostępny dla uczestników zajęć na platformie youtube.
Projekt mógł być zrealizowany dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz dzięki współpracy ze

Starostwem Powiatowym w Płocku,
Teatr Dramatyczny Im. Jerzego Szeniawskiego W Płocku,
« Powrót do strony głównej Opublikowano: 23 grudnia 2020.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content