Projekt grantowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”
12 lipca 2021

Stowarzyszanie „Wokół Śniadeckiego” działające przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, od wielu lat pozyskuje z różnych źródeł środki na działalność regulaminową Stowarzyszenia skierowaną do różnych grup odbiorców w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia.

W ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” została wydana publikacja pt. Turystyczne walory obszaru LGD „Razem dla rozwoju” .

Publikacja spotkała się życzliwym odbiorem i zainteresowaniem grupy docelowej, kolejną wartością dodaną zrealizowanego projektu jest wzbudzenie zainteresowania ich małą ojczyzną, która skrywa w sobie wiele ciekawych pod kątem turystycznym, krajoznawczym i historycznym walorów.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 12 lipca 2021.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content