Pożegnanie Absolwentów z rocznika 2021…
25 maja 2021

25 maja absolwenci Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego zakończyli ważny i częściowo trudny ze względu na pandemię etap swojej edukacji, odbierając świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystości towarzyszyło skierowane do absolwentów przesłanie: „Jeszcze będzie pięknie, tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”, wszak przed naszymi uczniami kolejne drogi do przejścia, cele do zrealizowania i ludzie, których będą poznawali. Dyrektor Szkoły pani Joanna Misiakowska powitała przybyłych na uroczystość gości: Starostę Płockiego Mariusz Bieniek, Wicestarostę Iwona Sierocka, Małgorzata Struzik Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, księdza proboszcza Grzegorza Przybyłka, a w szczególności tegorocznych absolwentów i wychowawców klas kończących: p. Dorotę Klus, p. Julitę Wisławską, p. Annę Dąbrowską, p. Agnieszkę Lenczewską, p. Bogdana Szmulewicza oraz Radę Pedagogiczną, a także przewodniczącą Rady Rodziców Monika Wójcik wraz z rodzicami oraz pracowników administracji i obsługi. Następnie odbyła się ceremonia przekazania sztandaru, którą Dyrektor Szkoły rozpoczęła od podziękowania ustępującemu pocztowi sztandarowemu za pełnienie tej jednej z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej. Pani Joanna Misiakowska podsumowała czas spędzony w murach Śniadeckiego jako okres dojrzewania, dokonywania pierwszych życiowych decyzji, ale także nawiązywania przyjaźni i poszukiwania swojego miejsca w życiu, w czym niewątpliwie pomagali nauczyciele, wychowawcy. Przypomniała także uczniom, że choć kończą szkołę, to tworząc jej historię, na zawsze są z nią związani. Starosta Płocki Mariusz Bieniek życzył absolwentom właściwych życiowych wyborów, sukcesów i dobrych ludzi na swej drodze. Przewodnicząca Rady Rodziców, składając życzenia kończącym szkołę, wręczyła ufundowane przez Radę Rodziców pamiątki. Wszystkich przybyłych na uroczystość w imieniu tegorocznych absolwentów śpiewająco pożegnała Julia Kopka, a kończących szkołę uczniów młodsi koledzy, życząc sukcesów w dorosłym życiu.
Na uwagę zasługuje fakt, że pięć uczennic uzyskało świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Gratulujemy:
➡ Dominika Siekiera-5,38
➡Julia Rybicka-5,32
➡Weronika Skopczyńska-5,16
➡Andżelika Kamińska-5,00
➡Ewelina Kaflińska-4,84.
Panie Iwona Sierocka i Małgorzata Struzik wręczyły w imieniu Starosty Płockiego osobom wyróżnionym upominki w formie kart podarunkowych, zaś wszyscy absolwenci otrzymali na szczęście breloczki-słonie. Rada Rodziców zaś ufundowała długopisy z grawerem „Absolwent 2021”. IJ
« Powrót do strony głównej Opublikowano: 25 maja 2021.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content