Nadwiślańskie Dyktando – Wyszogród 2014
21 lutego 2014

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!” Znamy wszyscy te słowa „ojca naszej literatury narodowej” Mikołaja Reja, który w 1562 roku w wierszu „Do tego, co czytał” grzmiał, że najwyższy czas, by Polacy zaczęli wreszcie pisać po polsku.

Polacy! Pióra w dłoń!

20 marca 2014 roku po raz pierwszy na wyszogrodzkiej ziemi odbędzie się dyktando, którego treść przygotuje znawca języka polskiego prof. dr hab. Jerzy Bralczyk wraz z doc. dr Grażyną Majkowską. Po przeprowadzonym dyktandzie Pan Profesor i Pani Docent wygłoszą referat na temat języka polskiego.

Konkurs skierowany jest do trzech grup: młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich, dorosłych oraz zaproszonych gości. Swoim zasięgiem dyktando obejmuje powiat płocki oraz sąsiadujące z nim powiaty. Jednak jak już wiemy z pierwszych napływających zgłoszeń, chętni do pisania dyktanda zgłaszają się z różnych rejonów Polski.

Organizatorami konkursu ortograficznego są: Starostwo Powiatowe w Płocku, Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Urząd Gminy i Miasta Wyszogród.

Celem dyktanda jest propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców, w szczególności mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród, sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w tekście pisanym oraz sprawdzenie umiejętności pisania ze słuchu.

Pragniemy zaprosić wszystkich sympatyków ortografii i zasad poprawnej polszczyzny do bezpłatnego udziału w tym dyktandzie. Co trzeba zrobić, aby wziąć w nim udział? Poza zapałem, chęcią i znajomością języka polskiego należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu Ortograficznego „Nadwiślańskiego Dyktanda 2014” oraz wypełnić kartę zgłoszeniową i odesłać ją do organizatora. Wszystkie potrzebne informacje i pliki znajdują się na stronie www.zs-wyszogrod.pl.

Podczas Dyktanda tekst dyktanda kolejno zostanie:

– dwukrotnie odczytany w całości;

– dyktowany zdanie po zdaniu (przed przejściem do kolejnego zdania będzie zadane pytanie o ewentualne powtórzenie zdania przed chwilą odczytanego);

– ponownie odczytany dwukrotnie w całości;

– po zakończeniu czytania uczestnicy będą mieli 5 minut na oddanie napisanych przez siebie tekstów

Wszystkim uczestnikom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy, a dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Regulamin Konkursu Ortograficznego

KARTA ZGŁOSZENI1

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 21 lutego 2014.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content