Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół
30 września 2017

W bieżącym roku minęło 60 lat od powstania Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego  w Wyszogrodzie od którego wszystko się zaczęło… Ten czas to ogrom wydarzeń mierzonych liczbą absolwentów, uczniów pracujących nad własnym rozwojem i pracowników, którzy swoją ciężką pracą ukształtowali tożsamość tej szkoły.  To również, a może przede wszystkim wspomnienia, uczucia i  refleksje…

W piątek 29 września do szkoły powrócili po latach Absolwenci, a piękny słoneczny dzień był okazją do wspomnień do tego, co ocalało w pamięci, jako obraz najpiękniejszych lat życia, które przywołał dźwięk szkolnego dzwonka. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia.

W ciągu 60 lat czas zmieniał to miejsce, nadając mu kształt zgodny z jego duchem: klasy zmieniły się w specjalistyczne pracownie, liczydła zastąpiły komputery, tablicę i kredę – rzutnik multimedialny, tablica interaktywna i telewizor, a podręczniki – Internet.

 

„Jednego tylko czas nie zmienił – magii tego miejsca, którego próg przekraczając na powrót macie Państwo 15 – 18 lat. Wystarczy usiąść w ławce, spojrzeć na tablicę i odnaleźć w mroku czasu zapomniane twarze, dawne przyjaźnie, zdarzenia… Nasza Szkoła jest świadkiem historii pisanej przez Nas wszystkich: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także przyjaciół i rodziców. Każdy zostawił tu cząstkę swojego życia. W murach jej na zawsze zostawiliśmy ślad po naszych radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach, zostawiliśmy swój uśmiech i gniew, radość z sukcesu i smutek po porażce, zostawiliśmy cząstkę siebie. Jubileusz 60–lecia naszej szkoły nie tylko przywołuje przepiękne wspomnienia minionych lat szkolnych, ale skłania także ku refleksji nad mijającym czasem. W ciągu 60 lat istnienia nasza Szkoła  na trwałe wpisała się w historię gminy i miasta Wyszogród, a także całego  powiatu płockiego. Od roku 1957 do dziś szkołę opuściło 5450 absolwentów. Obecnie kształcimy 466 uczniów w 21 oddziałach.” – mówiła Dyrektor Joanna Misiakowska witając gości.

Ten piękny Jubileusz świętowali m. in.: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Radni Powiatu Płockiego: Anna Elżbieta Jachimiak, Elżbieta Milewska, Bogdan Banaszczak, Apolinary Gruszczyński i Józef Walewski, Maria Jakubowska – Skarbnik Powiatu, Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych, Michał Boszko – wieloletni Starosta Płocki, Jan Boszko – Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Józef Zbigniew Boszko – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta wraz z Radnymi.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w Parafii Św. Trójcy w Wyszogrodzie, po której młodzież szkolna wraz z nauczycielami i przedstawicielami absolwentów złożyła kwiaty na grobach zmarłych dyrektorów i nauczycieli. Ich pamięć została uczczona minutą ciszy.

Z okazji jubileuszu Rada  Rodziców ufundowała nowy sztandar jako symbol najwyższej wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny. Chlubne tradycje tej szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki.

Kolejnym punktem uroczystości było uczczenie pamięci patrona szkoły Jana Śniadeckiego – wybitnego fizyka, matematyka, astronoma i filozofa, który mówił: „Nauka jest zaletą człowieka, bo go doskonali”. Pod jego pomnikiem, który znajduje się przed budynkiem szkoły i tablicą pamiątkową młodzież złożyła kwiaty.

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego wręczył listy gratulacyjne pracownikom szkoły, który w szczególny sposób zapisali się na kartach historii placówki oraz złożył na ręce Dyrekcji Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”, który jest szczególnym wyróżnieniem dla instytucji i organizacji, wybitnie przyczyniających się do rozwoju kulturalnego i społecznego Mazowsza.

Utalentowana młodzież poszła ścieżką szkolnych lat od 1957 roku i przedstawiła program pt.: „Ocalić od zapomnienia”. Najważniejsze wydarzenia z historii szkoły zostały potwierdzone zdjęciami. Do wspomnień zachęcały piękne piosenki, które przeniosły słuchaczy w czasie i wprowadziły w klimat minionych lat.

W końcu przyszedł czas na tort urodzinowy w kształcie otwartej księgi symbolizującej wiedzę, którą uczniowie zdobywali i zdobywają w murach szkoły.

Największym osiągnięciem Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego są wysokie  wyniki nauczania, przy jednoczesnym utrzymaniu przyjaznej i życzliwej atmosfery. Wizytówką są zadowoleni uczniowie, którzy chętnie do niej chodzą i zachęcają innych, a przede wszystkim z przyjemnością odkrywają tajniki wiedzy.

Patrząc z perspektywy upływającego czasu można stwierdzić, że działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły została uwieńczona wieloma sukcesami uczniów w egzaminach, konkursach i zawodach sportowych, szkoła otrzymała liczne wyróżnienia i certyfikaty.

Szkoła uczyła i uczy niezmiennie szacunku do pracy, miłości do ludzi i wrażliwości na potrzeby społeczeństwa i Ojczyzny. Tak jak przed laty tak i dziś tworzą ją ludzie oddani pracy, wszechstronni, rzetelni, pełni entuzjazmu, zaangażowani, konsekwentnie realizujący wcześniejsze zamierzenia, ale pamiętający przy tym o bogatej tradycji i wartościach.

Na następne dziesięciolecia życzymy Zespołowi Szkół im. Jana Śniadeckiego, aby godnie kontynuowali tradycję budowaną przez te 60 lat, kształtowali wizerunek szkoły bogatej w wartości, w pasję i pedagogiczny profesjonalizm, kreowali nowe, współczesne jej oblicze, z pomyślnością realizowali wszelkie plany, wciąż dążyli do sukcesów i do utrzymania autorytetu w środowisku. To wszystko będzie możliwe dzięki mądrym, oddanym pedagogom, ciekawym świata uczniom, dumnym z jej sukcesów absolwentom, wierzącym w sens jej działań przyjaciołom  i sympatykom.

Pokłosiem uroczystości była publikacja, która ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Płockiego oraz Samorządu Uczniowskiego pod tytułem 60 lat Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Podsumowaniem Jubileuszu był Bal Absolwentów, który miał  miejsce w Sali Bankietowej „Zamkowa” w Wyszogrodzie i tradycyjnie rozpoczął się od słów: „Poloneza czas zacząć…..”.

„Przeżyte chwile nie giną. Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej przeszłości, by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie.”

 Larysa Mitzner

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 30 września 2017.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content