IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkie
6 marca 2019

W dniu 1 marca 2019 roku trzyosobowa grupa z naszej szkoły, w składzie Julia Rybicka (kl.IB), Zuzanna Konopińska (kl.IB) i Patrycja Stobiecka (kl.IIB), pod opieką nauczycielek J. Wisławskiej i I. Zielińskiej, wzięła udział w IX Powiatowym Konkursie Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii w Gąbinie. W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny z dziesięciu szkół powiatu płockiego. Każda drużyna przystępowała do dwóch etapów: pisemnego i ustnego. W części pisemnej drużyny rozwiązywały test wielokrotnego wyboru, natomiast w części ustnej zespoły losowały kolejno pytania dotyczące wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii. W Komisji Konkursowej zasiedli przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku i nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu płockiego. W przerwie między częścią pisemną i ustną nasi uczniowie zwiedzili IX Targi Edukacji i Pracy. Przed ogłoszeniem wyników odbyła się prelekcja poprowadzona przez doradców zawodowych OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku pt.: „Umiejętności językowe na współczesnym rynku pracy”. Następnie ogłoszono wyniki oraz wręczono dyplomy, nagrody i wyróżnienia. Nasza drużyna zajęła trzecie miejsce. Gratulujemy!
« Powrót do strony głównej Opublikowano: 6 marca 2019.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content