Inauguracja Roku Szkolnego 2019/20
4 września 2019

Nowy rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie rozpoczął się mszą św. celebrowaną przez księdza proboszcza Grzegorza Przybyłka. Dalszą część uroczystości w sali gimnastycznej otworzyła Dyrektor Szkoły Joanna Misiakowska, witając przybyłych na uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego: uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz szczególnych, wyjątkowych Gości– mieszkańców Wyszogrodu pamiętających II wojnę światową: ks. Kan. Zenona Glicnera oraz Panie: Janinę Kosowską, Wandę Janczak i Anielę Kłobukowską Jak co roku, pierwsze dni września to dla wszystkich uczniów początek roku szkolnego. Nowy rozdział swego życia rozpoczęli w naszej szkole ze zdwojoną siłą absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Niestety, tego szczęścia nie mieli młodzi ludzie przed 80 laty, którzy zamiast rozpocząć naukę, wplątani zostali w wojenną zawieruchę. Polskie Dzieci Wojny to osoby urodzone przed zakończeniem II wojny światowej, ostatni świadkowie tamtych tragicznych dni, którym pięć lat okupacji zabrało ich beztroskie dzieciństwo. Zebrani na uroczystości uczcili pamięć bohaterów tamtych wydarzeń, wpisując się tym samym w ogólnopolską akcję „Przerwany marsz” zainicjowaną przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP, polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Ciągle żywe, wojenne wspomnienia zaproszonych Gości przybliżyły uczniom naszej szkoły tamten tragiczny czas. To międzypokoleniowe spotkanie niewątpliwie było cennym doświadczeniem dla młodzieży, bo powinniśmy pamiętać i głośno mówić o tych strasznych zbrodniach, by już nigdy więcej nie było żadnej wojny.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 4 września 2019.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content