?Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2021

Dzień Edukacji Narodowej
to polskie święto oświaty, obchodzone w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty, ale szczególnie ma podkreślić wiodącą rolę nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji. Jest to okazja do złożenia podziękowań, docenienia starań, wyrażenia życzeń. ???
?Takie właśnie podziękowania skierowała Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego Pani Joanna Misiakowska do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi podczas uroczystego apelu. ☝️☝️Podkreśliła, że to uznanie za trudną i odpowiedzialną pracę, której zadaniem jest kształtowanie umysłów i serc młodego pokolenia.
?Jak co roku wręczyła wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym nagrody. Niewątpliwie będą one motywacją to podejmowania nowych wyzwań, do bardziej wytężonej pracy na rzecz szkoły, ale i lokalnej społeczności. ?Życząc pogody ducha, życzliwości i wyrozumiałości wyraziła także nadzieję, że nie zabraknie sił i wytrwałości w dążeniu do osiągania swoich celów w tym wyjątkowym zawodzie. ??
Młodzież swe podziękowania wyraziła wierszem i piosenką, podkreślając swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.
« Powrót do strony głównej Opublikowano: 14 października 2021.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content