„Edukacja z wojskiem”
12 czerwca 2024

12 czerwca odbyły się zajęcia w ramach programu edukacyjno-obronnego „Edukacja z wojskiem” przygotowanego i realizowanego we współdziałaniu MEN i MON. Zostały one prowadzone przez ppor. mgr Mirosława Tomaszewskiego, dowódcę plutonu i instruktora z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej 64 batalionu lekkiej piechoty.
W trakcie szkolenia uczniowie dowiedzieli się jak należy postępować w sytuacjach kryzysowych, zapoznali się z systemem alarmowania, sposobami wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i budowania schronienia.
Głównym celem programu jest podniesienie świadomości młodzieży z zakresu bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie nawyków i zachowań w sytuacjach kryzysowych.
Bardzo ciekawym i przydatnym elementem spotkania była możliwość młodzieży zapoznania się z wyposażeniem plecaka ewakuacyjnego. Mogli zobaczyć na żywo jego elementy oraz „posmakować” wojskowego życia poprzez spróbowanie produktów pochodzących z dziennej racji żywieniowej wojskowego.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 12 czerwca 2024.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content