„Wdzięczni uczniowie nauczycielom i pracownikom szkoły”
17 października 2017

16 października 2017 r odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Za przygotowanie uroczystości odpowiedzialne były klasy rocznikowo najstarsze – IIIA, IIIB, IIIC, IVG i IVRM.

Pod kierunkiem wychowawczyń – Pani Julity Wisławskiej i Małgorzaty Kińskiej została przygotowana dekoracja, wprowadzająca w podniosły nastrój, z pięknym hasłem: „Za serce, trud i poświęcenie”, natomiast Panie:  Katarzyna Smardzewska i Renata Szmulewicz zajęły się razem z młodzieżą organizacją koncertu życzeń. Tworzeniu scenariusza towarzyszyła intencja wyrażenia wdzięczności dla wszystkich osób zatrudnionych w szkole, w różny sposób realizujący zadania na rzecz edukacji i wychowania. Koncert życzeń miał specyficzną formę, bo dedykowano nie tylko utwory muzyczne, ale także piękne recytacje wierszy, ciekawe układy taneczne. Maturalna młodzież mogła ponownie pokazać, że jest bardzo utalentowana i opuszczenie przez nich szkoły będzie dla nas wielką stratą.

Na zakończenie uroczystości, na ręce Pani Dyrektor, życzenia w imieniu całej społeczności uczniowskiej złożyła Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Kopka, a nauczyciele i pracownicy szkoły zostali obdarowani przez uczniów symbolicznym kwiatkiem, wyrażającym ich wielką wdzięczność.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 17 października 2017.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content