Dzień Edukacji Narodowej
21 października 2013

„Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil” – tymi słowami Janusza Korczaka Pani Dyrektor Elżbieta Jachimiak rozpoczęła uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, życząc wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły wszelkich sukcesów zawodowych, cierpliwości i wytrwałości w pracy z młodzieżą.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Hanna Ząbek, która wręczając kwiaty na ręce Pani Dyrektor złożyła w imieniu swoim i wszystkich rodziców najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty.

Jak co roku nauczycielom wyróżniającym się osiągnięciami w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz zaangażowaniem w życie szkoły zostały wręczone Nagrody Dyrektora. I tak kolejno przyznano nagrodę: Pani Joannie Misiakowskiej Wicedyrektor szkoły, Pani Wiesławie Woźniak, Pani Annie Dąbrowskiej, Panu Pawłowi Pilarskiemu, Pani Ilonie Krawczyk, Pani Pauli Truchlewskiej oraz Pani Renacie Krajczyńskiej.

Po części oficjalnej zebrani mogli uczestniczyć w Gali Gwiazd Edukacji przygotowanej przez uczniów klas maturalnych wraz z wychowawcami.

Aby uświetnić tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej uczniowie również  postanowili przyznać i wręczyć nagrody nauczycielom, były to Oskary w różnych kategoriach.

Pierwszego Oskara w kategorii „Budowniczy Roku” za budowanie  wśród Rady Pedagogicznej i uczniów miłej i ciepłej atmosfery powędrował do Pani Dyrektor. Przyznawane Oskary były między innymi w następujących kategoriach: Wojownik Roku, Motorniczy Szkoły, Złota Katarynka, Farmer Roku czy Miss Gracji.

Następnie uczniowie złożyli wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi życzenia i wręczyli kwiaty.

Całą uroczystość uświetnił śpiew szkolnego chóru pod opieką Pana Przemysława Ziółkowskiego.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 21 października 2013.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content