Dni Otwartych promujących zawód policjanta dla uczniów szkół średnich
13 maja 2024

25 kwietnia 2024r. uczniowie klas mundurowych przebywali w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ramach Dni Otwartych promujących zawód policjanta dla uczniów szkół średnich.
Wizyta rozpoczęła się na Auli wykładowej, gdzie uczniowie wysłuchali wykładu pt. „Struktura Policji – funkcjonowanie formacji umundurowanej i uzbrojonej służącej społeczeństwu”. Następnie zapoznani zostali z Wymogami formalnymi, aby przystąpić do rekrutacji do służby w Policji. Omówiono całe postępowanie kwalifikacyjne. Przedstawiono zadania psychologów policyjnych. Po wykładach wszyscy udali się na teren Autodromu na pokaz tresury psów służbowych.
Przewodnicy psów zaprezentowali umiejętności psów służbowych i ich wykorzystanie w codziennej służbie. Uczniowie w ramach wizyty mieli okazję zwiedzić zespół profesjonalnych strzelnic, w których kandydaci uczą się umiejętności posługiwania bronią służbową, natomiast policjanci posiadający już takie umiejętności, podnoszą swoje kwalifikacje.
Na Hali Sportowej CSP instruktorzy zaprezentowali tor przeszkód, który weryfikuję sprawność fizyczną kandydatów do zawodu policjanta. Nasi uczniowie mieli również okazję obserwować fragment procesu szkolenia policjantów Ruchu Drogowego, jak również prezentację tych umiejętności w symulacji odzwierciedlającej rzeczywiste warunki na drodze.
Wizyta naszych uczniów w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pozwoliła im na zapoznanie się z elementami całego procesu szkolenia podstawowego, któremu poddawani są kandydaci do zawodu policjanta. Tym samym ewentualna decyzja ucznia o wstąpieniu do Policji nie będzie decyzją „w ciemno”, a będzie ona bardziej przemyślaną.
Andrzej Rosa
« Powrót do strony głównej Opublikowano: 13 maja 2024.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content