„Czas na staż vol.1” w ramach programu Erasmus +
4 lutego 2020

Dnia 4 lutego 2020 r. odbyła się w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie gala podsumowująca realizację programu „Czas na staż vol.1” w ramach projektu Erasmus+. W spotkaniu udział wzięli uczniowie Technikum, którzy brali udział w poszczególnych mobilnościach w Irlandii. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta, Pan Dariusz Boszko – Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, Pani Elżbieta Anna Jachimiak – Radna Powiatu Płockiego oraz pani Monika Wójcik – Przewodnicząca Rady Rodziców. Była z nami również pomysłodawczyni i koordynatorka projektu – pani Ilona Krawczyk, której przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, dyrekcja oraz uczniowie złożyli serdeczne podziękowania za trud i zaangażowanie w powstanie i realizację projektu. Podczas gali młodzież i opiekunowie podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu i praktyk u irlandzkich pracodawców. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Europass Mobilności i certyfikatów potwierdzających odbyte praktyki sześciu grupom praktykantów i uczestnikom. Na koniec głos zabrała Pani Starosta, która pogratulowała wszystkim uczestnikom i zachęciła młodszych uczniów do udziału w nowych projektach. Nasze spotkanie umilił występ młodzieży szkolnej.

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 4 lutego 2020.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content