Wycieczka do SGGW

Dnia 24.X.2013r odbyła się wycieczka do Warszawy. Uczestniczyli w niej uczniowie klas Technikum Gastronomicznego i Liceum Ogólnokształcącego. Celem wycieczki było zwiedzenie wydziału Żywienia Człowieka i Konsumpcji w SGGW. Uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda nauka na uczelni, jak wyposażone są pracownie…. Czytaj dalej »

Wyjście do firmy „Kaltrus”

Dnia 17 i 18 października 2013r. odbyła się piesza „mroźna” wycieczka do Firmy Handlowo – Usługowej „Kaltrus”. Uczestniczyli w niej uczniowie klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Kucharz. Celem wycieczki było pogłębienie wiedzy zdobytej na… Czytaj dalej »

Dzień Edukacji Narodowej

Wybory samorządowe 2013/2014

  W tym roku szkolnym skończyła się trzyletnia kadencja p. Anny Dąbrowskiej i p. Anny Filipiak na opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 6 września cała społeczność szkolna głosowała na nowych opiekunów spośród całej Rady Pedagogicznej. Głosy zostały komisyjnie policzone przez przedstawicieli młodzieży… Czytaj dalej »

Najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych

Dnia 23 października 2013r odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu w Płocku, której tematem wiodącym było przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013. Dyrektor Wydziału  Edukacji Małgorzata Struzik w obszernej prezentacji dokonała podsumowania wielości inicjatyw podejmowanych… Czytaj dalej »

Dzień Edukacji Narodowej

„Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil” – tymi słowami Janusza Korczaka Pani Dyrektor Elżbieta Jachimiak rozpoczęła uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, życząc wszystkim nauczycielom i… Czytaj dalej »

Wirusy z Wyszogrodu zarażają Szlachetną Paczką

 Dziś, kiedy piszę ten artykuł, na superw.pl jest zalogowanych 6631 wolontariuszy, a monitorując rekrutację na Mazowszu widzę, że jeszcze najbliższych kilkanaście dni, będą pod znakiem intensywnej rekrutacji dla wielu rejonów ale nie dla nas. W naszym rejonie, w Wyszogrodzie, mamy… Czytaj dalej »

II Festiwal Rzemiosł Dawnych i Festiwal Kultur i Smaków

II Festiwal Rzemiosł Dawnych i Festiwal Kultur i Smaków zainicjowany przez Samorząd Wyszogrodzki oraz Centrum Kultury „ Wisła” odbył się 21 i 22 września 2013 roku. Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego włączyli się w przygotowania Festiwalu Kultur i Smaków…. Czytaj dalej »

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content