Konkurs „BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ”
18 maja 2018

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”
zaprasza do udziału w Konkursie „BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ”
dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Konkurs skierowany jest do szkół z terenu powiatów:
płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego, płońskiego i miasta Płocka.

Informacje o konkursie także na naszej stronie www.mlodzirazem.pl

Celem głównym konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności tematyką związaną z Narodowym Świętem Niepodległości, jego historią oraz stworzenie zbioru materiałów prezentujących historie osób oraz wydarzeń, które przyczyniły się do odrodzenia niepodległej, opowieści o ludziach i wydarzeniach związanych z ich rodziną, miejscowością czy regionem.

Przedmiotem konkursu jest zebranie przez dzieci i młodzież informacji o losach osób lub wydarzeniach, którzy/które przyczynili się do odrodzenia niepodległej Polski. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania materiału/opracowania (wymagana forma cyfrowa pracy) na podstawie dokumentów archiwalnych, wywiadów, fotografii, itp. przedstawionych w formie opisowej przedstawiającej sylwetkę osób/osoby lub wydarzenia. Dodatkowo każde opracowanie powinno zawierać: prezentację multimedialną lub film krótkometrażowy, lub vlog filmowy bądź też plakat, folder lub zdjęcia.

Prace w dwóch kategoriach wiekowych – konkurs zespołowy:
I kategoria – uczniowie szkół podstawowych klas I – VI,
II kategoria – uczniowie szkół podst. klas VII – VIII oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną umieszczone w publikacji pn. „Bohaterowie niepodległej”.

Warunkiem koniecznym będzie wypromowanie przez dzieci i młodzież wyników swojej pracy wśród społeczności szkolnej oraz lokalnej poprzez zorganizowanie akademii, spotkania ze świadkiem historii, przedstawienia itp.

TERMINY:
Do 31 maja 2018r. – przesłanie zgłoszeń udziału  w projekcie – załącznik nr 1,
1 czerwca – 30 października 2018r. – praca zgłoszonych grup.
Do 31 października 2018r. – przekazanie zebranych i opracowanych prac wraz z załącznikami nr 2 i 3.

W załączeniu:
Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 Zgłoszenie udziału

Załącznik nr 2 Karta uczestnictwa

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Zgłoszenie udziału oraz prace konkursowe należy przesyłać na adres:
Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”
ul. 1 Maja 7C
09-402 Płock

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel.  24 268 37 74
lub wysyłając pytania na adres e-mail fundusz@mlodzirazem.pl

Osoba do kontaktu:
Dariusz Winiarski

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

« Powrót do strony głównej Opublikowano: 18 maja 2018.

Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje

Skip to content