Uczniowie

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego to szkoła powstała ponad 50 lat temu, z bogatą historią i wieloma tradycjami. Otwarta na nowych uczniów oraz innowacyjne rozwiązania. Staramy się podążać za rozwojem cywilizacji i techniki dlatego też mamy doskonale wyposażone pracownie i bogatą ofertę dydaktyczną. Naszą zaletą jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Szkoła proponuje zarówno kierunki kształcenia dla młodzieży, jak i dla dorosłych- prowadzone w trybie zaocznym. W chwili obecnej uczy się u nas blisko 425 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej, Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych-łącznie 17 oddziałów.

Obecnie w Liceum, mamy klasę pierwszą i dugą o profilu mundurowo-administracyjnym i biznesowo- menadżerskim, starsze klasy mogły same wybrać sobie przedmioty które najbardziej je interesują i uczyć się ich na poziomie rozszerzonym. W technikum dużą popularnością cieszą się kierunki gastronomiczne, m. in. technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji usług gastronomicznych- z myślą o tych kierunkach w naszej szkole powstała duża i bardzo dobrze wyposażona pracownia żywieniowa. Mamy tez klasy o takim profilu jak: technik obsługi turystycznej, technik rolnik oraz technik pojazdów samochodowych. W chwili obecnej z projektu „Mam zawód, mam pracę”, została wyposażona nowa pracownia mechatroniki, z której mogą korzystać uczniowie uczący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych.

Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata i pozwala uczniom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne przy takich zawodach jak: kucharz oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Ważne informacje

Facebook
Skip to content