Szkoły dla dorosłych

Zjazdy dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych -klasa 2 (3 A LOD)

23.09.2017 (sobota)

8.00-11.00 j.polski (4)

11.10-14.10 matematyka (4)

 

24.09.2017 (niedziela)

8.00-11.45 język obcy (5)

11.55-14.55 geografia (4)

 

07.10.2017 (sobota)

8:00- 11:00 Historia (4)

11:10- 14:55 Geografia (5)

 

08.10.2017 (niedziela)

8:00- 11:00 J.polski (4)

11:10- 14:10 J. angielski/rosyjski (4)

 

28.10.2017 (sobota)

8:00- 11:45 J.polski (5)

11:55- 14:55 Matematyka (4)

 

29.10.2017 (niedziela)

8:00- 11:45 J. angielski/rosyjski (5)

11:55- 14:55 Geografia (4)

 

04.11.2017 (sobota)

8:00- 11:00 Historia (4)

11:10- 14:55 J.angielski/rosyjski (5)

 

05.11.2017 (niedziela)

8:00- 11:00 j.polski (4)

11:10- 14:55 Geografia (5)

 

18.11.2017 (sobota)

8:00- 11:00 Historia(4)

11:10- 14:55 Geografia (5)

 

19.11.2017 (niedziela)

8:00- 11:45 Matematyka (5)

11:55- 14:55 J.angielski/rosyjski (4)

 

02.12.2017 (sobota)

8:00- 11:00 Matematyka (4)

11:10- 14:10 J.angielski/rosyjski (4)

 

03.12.2017 (niedziela)

8:00- 11:00 Historia (4)

11:10- 14:55 J.polski (5)

 

09.12.2017 (sobota)

8:00- 11:00 Historia (4)

11:10- 14:55 Geografia (5)

 

10.12.2017 (niedziela)

8:00- 11:45 J.polski (5)

11:55- 15:40 Matematyka (5)

 

13.01.2018 (sobota)

8:00- 11:00 J.polski (4)

11:10- 13:40 Matematyka (3)

13:50 -16:50 Historia (4)

 

14.01.2018 (niedziela)

8:00- 11:45 J.angielski/rosyjski (5)

11:55- 14:55 Geografia (4)

KONIEC I SEMESTRU!

WRACAMY!!!

28 stycznia (sobota)

8:00- 11:45 geografia (5)

11:55- 14:10 j.polski (3)

29 stycznia (niedziela)

8:00- 11:45 przedsiębiorczość (5)

11:55- 15:40 język angielski/rosyjski (5)

10 lutego (sobota)

8:00- 10:15 przedsiębiorczość (3)

10:25- 11:55 matematyka (2)

12:05- 15:45 język angielski/rosyjski (5)

11 lutego (niedziela)

8:00- 11:45 geografia (5)

11:55- 14:55 j.polski (4)

24 lutego (sobota)

8:00- 11:45 geografia (5)

11:55- 14:55 j.polski (4)

25 lutego (niedziela)

8:00- 9:30 przedsiębiorczość (2)

9:40- 11:55 matematyka (3)

12:05- 15:50 język angielski/rosyjski (5)

3 marca (sobota)

8:00-9:30 przedsiębiorczość (2)

9:40-11:55 matematyka (3)

12:05- 15:50 język angielski/rosyjski (5)

4 marca (niedziela)

8:00- 11:45 geografia (5)

11:55- 14:55 j.polski (4)

17 marca (sobota)

8:00- 11:45 geografia (5)

11:55- 15:40 j.polski (5)

18 marca (niedziela)

8:00- 9:30 przedsiębiorczość (2)

9:40- 11:55 matematyka (3)

11:55- 15:40 język angielski/rosyjski (5)

7 kwietnia (sobota)

8:00- 10:15 przedsiębiorczość (3)

10:20- 12:35 matematyka (3)

12:40- 14:50 język angielski/rosyjski (3)

8 kwietnia (niedziela)

8:00- 10:15 geografia (3)

10:25- 14:10 j.polski (5)

21 kwietnia (sobota)

8:00- 11:00 j.polski (4)

11:10- 14:55 geografia (5)

22 kwietnia (niedziela)

8:00- 11 :45 matematyka (5)

11:55- 14:10 przedsiębiorczośc (3) –zaliczenie semestru

14:20- 15:50 język angielski/rosyjski (2)

12 maja (sobota)

8:00- 11:45 język angielski/rosyjski (5)

11:55- 14:55 matematyka (4)- zaliczenie semestru

19 maja (sobota)-  UWAGA!!! ZMIANA TERMINU  ( Z 13 maja na 19 maja)

8:00- 11:45 geografia (5)

11:55- 15:40 j.polski (5)- zaliczenie semestru

26 maja (sobota)

8:00- 11:45 geografia (5)- zaliczenie semestru

11:55- 15:40 język angielski/rosyjski (5)- zaliczenie semestru

 

 

Zjazdy dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych -klasa 3 (5 A LOD)

23.09.2017 (sobota)

8.00-11.00 matematyka (4)

11.10-14.10 j.polski (4)

 

24.09.2017 (niedziela)

8.00-11.45 geografia (5)

11.55-14.55 j.obcy (4)

 

07.10.2017 (sobota)

8:00- 11:00 Geografia (4)

11:10-12:40 Historia (2)

12:50- 15:05 matematyka (3)

 

08.10.2017 (niedziela)

8:00- 11:00 J. angielski (4)

11:10- 14:10 J.polski (4)

 

28.10.2017 (sobota)

8:00- 9:30 Historia (2)

9:40- 11:55 Matematyka (3)

11:55- 14:55 J.polski (4)

 

29.10.2017 (niedziela)

8:00- 11:45 Geografia (5)

11:55- 14:55 J.angielski (4)

 

04.11.2017 (sobota)

8:00- 11:00 J.angielski (4)

11:10- 12:40 Historia (2)

12:50- 15:05 Matematyka (3)

 

05.11.2017 (niedziela)

8:00- 11:00 Geografia (4)

11:10- 14:55 J.polski (5)

 

18.11.2017 (sobota)

8:00- 11:00 Geografia (4)

11:10- 12:40 Historia (2)

12:50- 15:05 J.polski (3)

 

19.11.2017 (niedziela)

8:00- 11:45 J.angielski (5)

11:55- 14:55 Matematyka (4)

 

02.12.2017 (sobota)

8:00- 11:00 J.angielski (4)

11:10- 14:10 Matematyka (4)

 

03.12.2017 (niedziela)

8:00- 11:00 J.polski (4)

11:10- 12:40 Historia (2)

12:50- 15:05 Geografia (3)

 

09.12.2017 (sobota)

8:00- 11:00 Geografia (4)

11:10- 12:40 Historia (2)

12:50- 15:05 J.angielski (3)

 

10.12.2017 (niedziela)

8:00- 11:45 Matematyka (5)

11:55-15:40 J.polski (5)

 

13.01.2018 (sobota)

8:00- 11:00 Matematyka (4)

11:10- 14:10 J.polski (4)

 

14.01.2018 (niedziela)

8:00- 11:45 Geografia (5)

11:55- 14:55 J.angielski (4)

 

KONIEC I SEMESTRU!

WRACAMY!!!

28 stycznia (sobota)

8:00-11:45 j.polski (5)

11:55-15:40 geografia (5)

29 stycznia (niedziela)

8:00- 11:45 j.angielski (5)

10 lutego (sobota)

8:00- 11:45 j. angielski (5)

11:55-14:10 matematyka (3)

11 lutego (niedziela)

8:00-11:45 j.polski (5)

11:55-15:40 geografia (5)

24 lutego (sobota)

8:00-11:45 j.polski (5)

11:55-15:40 geografia (5)

25 lutego (niedziela)

8:00- 11:45 j.angielski (5)

11:55-14:55 matematyka (4)

3 marca  (sobota)

8:00-11:45 j.angielski (5)

11:55-14:55 matematyka (4)

4 marca (niedziela)

8:00- 11:45 j.polski (5)

11:55- 15:40 geografia (5)

17 marca (sobota)

8:00- 11:45 j.polski (5)-zaliczenie semestru

11:55-15:40 geografia (5)-zaliczenie semestru

18 marca (niedziela)

8:00-11:45 j. angielski (5)

11:55- 14:55 matematyka (4)

7 kwietnia (sobota)

8:00-12:30 j.angielski (6)

12:35-14:50 matematyka (3)-zaliczenie semestru

8 kwietnia (niedziela)

8:00- 11:45 j.angielski (5)-zaliczenie semestu

 

 

Ważne informacje

Facebook