Szkoły dla dorosłych

Zjazdy dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych III rok:

24.09.2016 (sobota)

8.00-10.25 matematyka (3)

10.45-13.45 język polski (4)

25.09.2016 (niedziela)

8.00-11.00 język obcy (4)

11.15-14.15 geografia (4)

08.10.2016 (sobota)

8.00-9.30 Historia (2)

9.40-14.10 Język angielski (6)

14.20-15.50 Geografia (2)

09.10.2016 (niedziela)

8.00-11.00 Matematyka (4)

11.10-15.05 Język polski (5)

22.10.2016 (sobota)

8.00-11.00 Matematyka (4)

11.10-14.55 Język polski (5)

23.10.2016 (niedziela)

8.00-9.30 Historia (2)

9.40-11.55 Język obcy (3)

05.11.2016 (sobota)

8.00- 11.45 Matematyka (5)

11.55- 15.40 J. polski (5)

06.11.2016( niedziela)

8.00- 11.45 J.obcy (5)

11.55- 13.25 Geografia(2)

13.35-15.05 Historia (2)

19.11.2016 (sobota)

8.00- 11.00 J.polski (4)

11.10-14.55 J.oby (5)

20.11.2016 (niedziela)

8.00- 11.00 Matematyka (4)

11.10- 14.55 Geografia (5)

03.12.2016 (sobota)

8.00-10.15 J.polski (3)

10.25- 13.25 Matematyka (4)

04.12.2016 (niedziela)

8.00- 11.45 Geografia (5)

11.55- 15.40 J.oby (5)

17.12.2016 (sobota)

8.00- 10.15 Geografia (3)

10.25- 11.55 Historia (2)

12.05- 14.20 J. obcy (3)

18.12.2016 (niedziela)

8.00- 10.15 Matematyka (3)

10.25- 13.25 J.polski (4)

7 stycznia (sobota)

8.00-11.00 Matematyka (4)

11.10-13.25 J.polski (3)

8 stycznia (niedziela)

8.00- 10.15 J.obcy (3)

10.25- 12.40 Geografia (3)

12.50-14.20 Historia (2)

21 stycznia (sobota)

8.00- 10.15 J.obcy (3)

10.25-11.55 Historia (2)

12.05- 14.20 Geografia (3)

22 stycznia (niedziela)

8.00-10.15 J.polski (3)

10.25-13.25 Matematyka (4)

04.02.2017 (sobota)

8.00-11.00 Matematyka (4)

11.10-14.10 J.polski (4)

05.02.2017 (niedziela)

8.00-11.45 Geografia (5)

11.55- 15.40 J.obcy (5)

25.02.2017 (sobota)

8.00- 11.45 J.obcy (5)

11.55- 14.55 Geografia (4)

26.02.2017 (niedziela)

8.00- 11.00 J.polski (4)

11.10- 13.25 Matematyka (3)

11.03.2017 (sobota)

8:00- 10:15 j.polski (3)

10:25- 12:40 matematyka (3)

12.03.2017 (niedziela)

8:00- 11:45 j.obcy (5)

11:55- 15:40 geografia (5)

25.03.2017 (sobota)

8:00- 10:15 matematyka (3)

10:25- 12:40 j.polski (3)

26 .03.2017 (niedziela)

8:00- 11:45 geografia (5)

11:55- 16:25 j.obcy (6)

08.04.2017 (sobota)

8:00- 11:00 j.polski (4)

11:10- 14:55 j.obcy (5)

09.04.2017 (niedziela)

8:00- 10:15 geografia(3)

22.04.2017 (sobota)

8:00- 11:00 j.polski (4)

23.04.2017 (niedziela)

8:00- 11:45 geografia (5)

11:55- 15:40 j.obcy (5)

 

Zjazdy dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych II rok:

08.10.2016 (sobota)

8.00-9.30 Przedsiębiorczość (2)

9.40-11.10 Historia (2)

11.20-14.20 Geografia (4)

14.30-16.45 Język obcy (3)

09.10.2016 (niedziela)

8.00-11.00 Język polski (4)

11.10-14.10 Matematyka (4)

14.20-17.20 Geografia (4)

22.10.2016 (sobota)

8.00-11.00 Język polski (4)

11.10-14.10 Matematyka (4)

23.10.2016 (niedziela)

8.00-9.30 Przedsiębiorczość (2)

9.40-11.55 Historia (3)

12.05-14.20 Język obcy (3)

05.11.2016 (sobota)

8.00- 11.45 J.polski (5)

11.55- 14.10 Matematyka (3)

14.20- 16.05 Przedsiębiorczość (2)

06.11.2016 (niedziela)

8.00- 11.45 Geografia (5)

11.55- 14.55 J.obcy (4)

15.15- 17.30 Historia (3)

19.11.2016 (sobota)

8.00- 11.00 Historia (4)

11.10- 14.55 J.polski (5)

15.05- 16.35 J.oby (2)

20.11.2016 (niedziela)

8.00- 11.00 Geografia (4)

11.10- 14.10 Matematyka (4)

14.40- 15.50 Przedsiębiorczość (2)

03.12.2016 (sobota)

8.00- 10.15 Przedsiębiorczość (3)

10.25- 13.25 J.polski (4)

13.35- 15.50 Matematyka (3)

04.12.2016 (niedziela)

8.00- 11.45 j.obcy (5)

11.55- 14.10 Historia (3)

17.12.2016 (sobota)

8.00- 10.15 Historia (3)

10.25- 14.20 Geografia (5)

14.30- 16.40 J.obcy (3)

18.12.2016 (niedziela)

8.00- 10.15 Przedsiębiorczość (3)

10.25- 13.25 Matematyka (4)

13.35- 16.35 J.polski (4)

7 stycznia (sobota)

8.00-11.00 J.polski (4)

11.10-13.25 Matematyka (3)

13.25- 15.50 Przedsiębiorczość (3)

8 stycznia (niedziela)

8.00-10.15 Geografia (3)

10.25- 14.20 J.obcy (5)

14.30- 16.45 Historia (3)

21 stycznia (sobota)

8.00-10.15 Historia (3)

10.25- 14.20 J.obcy (5)

14.30- 16.45 geografia (3)

22 stycznia (niedziela)

8.00-10.15 Przedsiębiorczość (3)

10.25- 13.25 j.polski (4)

13.25- 15.50 Matematyka (3)

04.02.2017 (sobota)

8.00- 11.00 J.polski (4)

11.10-14.10 Matematyka (4)

05.02.2017 (niedziela)

8.00- 11.45 J.obcy (5)

11.55- 14.55 Geografia (4)

25.02.2017 (sobota)

8.00- 11.45 Geografia (5)

11.55- 15.40 J.obcy (5)

26.02.2017 (niedziela)

8.00- 11.00 Matematyka (4)

11.10- 13.25 J.polski (3)

11.03.2017 (sobota)

8:00- 10:15 matematyka (3)

10:25- 12:40 j.polski (3)

12.03.2017 (niedziela)

8:00- 11:45 geografia (5)

11:55- 15:40 j.obcy (5)

25.03.2017 (sobota)

8:00- 10:15 j.polski (3)

10:25- 12:40 matematyka (3)

26.03.2017 (niedziela)

8:00- 11:45 j.obcy (5)

11:55- 15:40 geografia (5)

08.04.2017 (sobota)

8:00- 11:00 j.obcy (4)

11:10- 14:55 j.polski (5)

09.04.2017 (niedziela)

8:00- 10:15 matematyka (3)

10:25- 14:10 geografia (5)

22.04.2017 (sobota)

8:00- 11:00 matematyka (4)

11:10- 14:10 j.polski (4)

23.04.2017 (niedziela)

8:00- 11:45 j.obcy (5)

11:55- 15:40 geografia (5)

06.05.2017 (sobota)

8:00- 11:45 j.obcy (5)

07.05.2017 (niedziela)

8:00- 11:00 geografia (4)

11:10- 13:25 matematyka (3)

20.05.2017 (sobota)

8:00- 11:45 j.polski (5)

21.05.2017 (niedziela)

8:00- 11:45 geografia (5)

11:55- 14:10 j.obcy (3)

03.06.2017 (sobota)

8:00- 11:45 j.obcy (5)

11:55- 14:55 j.polski (4)

04.06.2017 (niedziela)

8:00- 11:45 geografia (5)

11:55- 15:40 j.obcy (5)

Zjazd z 03-04. czerwca 2017 został przeniesiony na 10-11. czerwca 2017.

Kolejność zajęć pozostaje bez zmian

10.06.2017 (sobota)

8:00- 11:45 j.obcy (5)

11:55- 14:55 j.polski (4)

 

11.06.2017 (niedziela)

8:00- 11:45 geografia (5)

11:55- 15:40 j.obcy (5)

 

Facebook