Rada rodziców

Skład Rady Rodziców

1. Pani Monika Wójcik – Przewodnicząca Rady Rodziców

2. Pani Grażyna Kurzyńska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

3. Pani Katarzyna Głowacka – Skarbnik Rady Rodziców

Ważne informacje

Facebook
Skip to content