Rada rodziców

Skład Rady Rodziców

1. Pani Elżbieta Pydyniak – Przewodnicząca Rady Rodziców

2. Pani Grażyna Kurzyńska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

3. Pani Dorota Szynańska – Sekretarz Rady Rodziców

Ważne informacje

Facebook