Dyrekcja

Dyrektor Joanna Misiakowska
Wicedyrektor Anna Filipiak
Wicedyrektor Beata Kryszkowska
Kierownik kształcenia praktycznego Elżbieta Jachimiak p005_4_01_11

Ważne informacje

Facebook
Skip to content