Kierunki kształcenia

Liceum 3 – letnie

    • mundurowa z rozsz. wiedzy o społeczeństwie, geografii, wychowania fizycznego i języka obcego; dodatkowo przedmioty przygotowujące do zdania egzaminów rekrutujących do służb państwowych: edukacja obronna, techniki biurowe, samoobrona;
   • europejska z rozsz. wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii, języka polskiego;
 • techniczno-inżynierska z rozsz. matematyki, fizyki, chemii, biologii;
 • biznesowo-menadżerska z rozsz. matematyki, informatyki, geografii i jęz. obcego.
  • medyczno-sportowa z rozsz. biologii, chemii, fizyki, wychowania fizycznego;
 • artystyczna z rozsz. jęz. polskiego, historii sztuki, jęz. obcego

Technikum 4 – letnie

        • technik żywienia i usług gastronomicznych

Obejrzyj film.

       • technik logistyk
      • technik rolnik
     • technik pojazdów samochodowych
    • technik obsługi turystycznej
    • technik spedytor
   • technik eksploatacji portów i terminali
  • technik organizacji reklamy
  • technik handlowiec
  • technik agrobiznesu NOWOŚĆ!
  • technik cyfrowych procesów graficznych NOWOŚĆ!
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej NOWOŚĆ!

Zasadnicza szkoła zawodowa 3 – letnia

 • kucharz
 • rolnik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • sprzedawca
 • elektromechanik
 • blacharz samochodowy
 • ogrodnik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

Ważne informacje

Facebook
Skip to content